خلط مبحث یا ماجرای آن مصاحبه لعنتی

بر پایه رسم مالوف و سنت مرسوم، ناشران از اهالی رسانه‌ انتظار دارند که
اگر کتابی برای قلم/کیبورد‌ به دستان ارسال می‌کنند دست‌کم آن کتاب معرفی
شود. بدین نمط از دوست روزنامه‌نگاری که سابقه چندین ساله دارد در حوزه
محیط‌زیست و دبیر گروه اجتماعی بوده است در بس بسیاری از نشریات، سوال کردم
و چند نفری را معرفی کرد که می‌توانند دست همکاری بدهند و شیر ایرانی
را معرفی کنند. با ارسال ایمیلی از ناشر تقاضا کردم کتاب را برای دو جین
از اهالی رسانه‌ها بفرستند. یکی دو تنی از این گروه گفتند که امکان معرفی
کتاب در نشریه وزینه‌شان وجود ندارد. همان موقع سوال پیش آمد که چرا نشریات
می‌نالند از تیراژ پایین کتاب و استقبال نکردن مردم از این کالای فرهنگی و
در برخی مواقع به اصطلاح فرهنگی. وقتی رسانه‌ها خود در معرفی آثار مکتوب
همتی ندارد آیا نمی‌توان نتیجه گرفت بی‌میلی به مطالعه در اهالی آن
رسانه‌ها نیز ساری و جاری است.

با این حال همه کتاب‌گیرندگان (بخوانید