توله خرس هاي بي مادر

ماجرای دو توله خرسی که در قرنطینه پارک کوهستانی خرم آباد نگهداری می شوند روایت تلخ از انسانهایی است که طبیعت را بازیچه خودخواهی کرده اند تا رهاورد این خودخواهی چیزی جز کوچ اجباری و فراق برای خرس مادر و فرزندانش نباشد.

2

1

 

3

ادامه عكس ها در خبرگزاري مهر

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده