تحلیلی دیگر از نظر سنجی در خصوص مسدودسازی تارنماهای محیط زیستی

هر وقت آپشن وبلاگ دوستان را در اکانت وبلاگم در بلاگفا چک می کنم و مهار بیابانزایی را فعال می بینم می فهمم که موضوع خاصی شده که درویش عزیز مجازخانه اش را آتیش کرده است!

موضوع تحلیلی بود بر نظرسنجی انجام شده در خصوص مسدود سازی سایتهای محیط زیستی که خود من هم یک مطلب بسیار کوچک در این خصوص نوشتم. با اینکه هومان عزیز هم این موضوع را لینک کرده لازم دیدم  این موضوع را با توجه به اهمیت مطالبی که جناب بهرام سلطانی نگاشته اند مجددا لینک کنم. توصیه می کنم به دقت آن را بخوانید. نتایج بسیار جالبی را در آن خواهید یافت. بخشی از این مطلب در زیر ارائه می شود و بقیه را در مهار بیابانزایی بخوانید.

“قبل از هر چيز اجازه مي خواهم درباره پرسش هايي كه در قالب نظر سنجي مطرح
گرديده اند، نظر شخصي خود را بيان كنم. ترديدي ندارم كه نظرات من، حتا در
بين طرف داران محيط زيست نيز با مخالفت مواجه خواهد شد. با اين وصف براين
باورم كه تعارف ها را بايد كنار گذاشت و با يكديگر بي پرده وارد گفتگو شد.
بازهم بر اين باروم كه تنها و تنها از طريق گفتگوي بي پرده و بدور از تعارف
هاي مرسوم، حداقل مي توان به صورت مسئله نزديك شد.
    مجموعه پرسش ها
بسيار گنگ، شعارگونه و گاه با پرده پوشي بسيار كه در مباحث علمي فاقد
هرگونه جايگاه است، طرح گرديده اند. در ادامه مي كوشم، منظور خود را شفاف
تر بيان نمايم.
1)    مظلوميت محيط زيست ايران:
اين پرسش مشخص نمي كند كه منظور از مظلوميت محيط زيست ايران چيست؟. آيا
منظور نهاد محيط زيست يا به عبارت ديگر سازمان حفاظت محيط زيست است؟ يا
محيط زيست به عنوان پديده اي غامض و تو در تو و متشكل از واقعيت هاي طبيعي،
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي؟. اگر منظور محيط زيست به عنوان يك نهاد
است، پاسخ آن را بايد از مسئولين اين نهاد دريافت نمود. ولي اگر منظور
محيط زيست به عنوان يك واقعيت طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است، بايد
گفت، محيط زيست به هيچ وجه مظلوم نيست و اصولا” كاربرد اصطلاح مظلوم، كه
حداقل در زبان پارسي در مورد انسان ها بكار برده مي شود- شخص يا فردي كه
مورد ظلم و ستم قرار گرفته – در اين ارتباط فاقد اعتبار است. اگر ما به
بنيان هاي علمي آنچه كه مي گوييم و مي نويسيم، باور داشته باشيم، پس در آن
صورت بايد اين واقعيت را نيز بپذيريم كه محيط زيست و به ويژه محيط طبيعي از
قدرتي به مراتب بيشتر از آنچه در تفكر ما بگنجد، برخوردار است. در اين
مورد ، به عنوان شاهدي براي مدعاي خود فكر مي كنم تقارن زماني دو پديده
زمين لرزه و تسونامي در ژاپن توجه به پي آمدهاي فاجعه بار آن – با تمامي
جلال و جبروتي كه اين سرزمين براي تكنولوژي خود قايل است – كفايت كند. اين
بخش از نظريه گايا را با جان و دل مي پذيرم كه، طبيعت همواره در جهت تطور
خود حركت     مي كند و در اين راستا اساسا” كاري به ما انسان ها ندارد كه
آيا شيوه سير و مسير اين فرآيند تطور را خوش آيند يا ناخوش آيند قلمداد مي
كنيم. طبيعت براي حل مسائل خود به مشورت با انسان به اصطلاح خردمند يا Homo
sapiens نمي نشيند، همچنان كه ما نيز در رفتار خود با طبيعت، امكانات و
محدوديت هاي آن را در نظر نمي گيريم. پيش از آنكه انسان قادر به تشخيص شكل
گيري مسئله اي در طبيعت باشد، نيروهاي جاري در طبيعت خود به جريان افتاده و
در جهت حل مسئله پديد آمده، فعال مي شوند. البته و صد البته، بسياري از
راه حل هاي منتخب طبيعت مي تواند براي ما انسان ها ناخوش آيند باشد، ليكن
اين مشكل طبيعت نيست كه ما تصور غلطي از آن در ذهن خود پرورش داده ايم؛ بر
خلاف آنچه به ما آموخته و بذر آن را از دوران كودكي در ذهن مان كاشته اند،
طبيعت براي ارضاي حرص و طمع و آز و تمايلات عشرت طلبانه و بي پايان ما پديد
نيامده است. طبيعت همانند مادري مهربان قادر است تمامي نيازهاي ما را بر
طرف كند، ولي جايي براي رفع خواسته هاي بيجا و توقعات غير عقلايي ندارد. از
اين رو طبيعت را به هيچ وجه نبايد مظلوم قلمداد كرد، چه پاسخ هر بي خردي
را در جاي خود و به شيوه خود مي دهد؛ بارها درتارنماهاي مسدود شده اي چون
مهار بيابان زايي از گسترش رو به تزايد اراضي بياباني، اُفت سطح سفره آبهاي
زير زميني، مرگ و مير آبزيان ، كاهش جمعيت حيات وحش و بسياري ديگر از اين
قبيل گزارش شده است. اين همه پاسخ طبيعت به شيوه رفتار ما با طبيعت سرزمين
مان است. طبيعت در حل مسائل خود به پي آمدهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي
واكنش هاي خود توجهي ندارد، ولي ما نيك مي دانيم كه، بيابان زايي، لغزش
خاك، اُفت سطح سفره آبهاي زير زميني، خشكانيدن تالاب ها، جنگل تراشي، بهره
برداري مفرط از مراتع، تخليه حجم عظيم مواد آلاينده درهوا، خاك، رودخانه ها
و درياچه ها نمي توانند عاري از هرگونه پي آمد اجتماعي، اقتصادي و سياسي
باشند. سرمايه زدايي از طبيعت، به معناي كاهش سرمايه هاي ملي نيز هست. به
دليل خصلت و ماهيت پي آمدهاي ياد شده، مقوله محيط زيست نمي تواند، مقوله اي
غير اجتماعي، غير اقتصادي و غير سياسي تصور شود؛ چنين تصوري نه تنها ساده
انگارانه است، كه ما را از اصل صورت مسئله نيز دور مي كند.”