بزرگتریناختراع بشریت

عاقبت  30 سال کاووش وتلاش من برای نجات زمین  به نتیجه رسید و سبز ترین وسیله نقلیه دنیا رو ساختم.
1- خدمت عزیزانم در شورای شهر و نماینده  محترم شهر بهشهر در مجلس باید عرض کنم با وجود این  وسیله نقلیه دیگر بهانه برای جاده کشیدن در عمق تالاب و پناهگاه حیات وحش میانکاله نمی ماند لطفا بهانه ای جدید جور کنید .
2- دوستانی که در شمالی ترین قسمت جاده مورد بحث بالا ویلا و زمین دارید خواهشا دست از سر میانکاله بردارید و سرمایه گذاری خود را جای دیگر انجام دهید .
3- شرکتهای  محترم  خودرو سازی ایران خواهش میکنم اتومبیلهای  پر مصرف و کم خاصیت خودتان را از رده خارج کنید و ما را در تولید این وسیله نقلیه کمک کنید .
4- جناب مهندس محمد درویش و دکتر ناصر کرمی دیگر نگران global warming گرمایش جهانی نباشید چون این وسیله نقلیه بدلیل استفاده نکردن از سوخت فسیلی و عدم ایجاد دود و همچنین بدلیل سیستمی که در انتهای ان وجود دارد نه تنها باعث گرمایش جهانی نمیشود بلکه با جابجایی هوا باعث خنک شدن جهانی هم میشود اگر بجای همه اتوَمبیلهای که در جهان در حال رفت و آمد هستند  استفاده شود .