باغ بی‌برگی همین جاست

 اگر فرض کنیم وبلاگستان محیط‌زیست یک باغ است لاجرم هر
وبلاگ درختی و هر صفحه از آن برگی است. در شرایطی که باغ و درخت مثله می‌شود نمی‌توان
انتظار داشت برگ‌ها و درختان وبلاگستان نیز یکی پس از دیگری خشکانده نشوند.

 

مسدود شدن، محدود شدن یا به محاق رفتن دو وبلاگ محیط‌زیستی
در مدت زمان کوتاهی نشان می‌دهد آستانه تحمل نقد و انتقاد تا چه میزان پایین آمده
است. خوانندگان