اولین نشست شورای هماهنگی مشاوران شهرداری تهران با موضوع "جهاد اقتصادی"

این نشست که در مورخه 25/2/1390 در تالار
شهرداری تهران (تالار ایران زمین)با حضور دکتر موذن مشاور ارشد شهردار
تهران و رئیس شورای مشورتی شهرداری تهران ؛ دکتر ناری ابیانه دبیری شورای
مشورتی مشاوران شهرداری تهران و تعداد زیادی از مشاوران شهردار تهران و
مشاورین مناطق و اعضای دبیرخانه شورای مشورتی سازمانهای مردم نهاد و دیگر
میهمان برگزار شد که متن پیام قرائت شده دبیرخانه شورای مشورت سازمانهای
مردم نهاد به شرح زیر می باشد: 

 سازمان‌هاي مردم‌نهاد را مي‌توان يكي از
ارکان اثرگذار در فرآيند جلب مشاركت و توسعه در سطوح محلی, ملی و
بين‌المللي برشمرد. آرمان­، هدف، حوزه­ عمل، تنوع سازماني، دانش مداری و
تخصص محوری، فعاليت داوطلبانه در كنار تعهد و پافشاري در هدفمند سازی
بودجه و هزینه‌های جاری، فعالیت‌های نظارتی و اجرایی  در جهت دستيابي به
اهداف توسعه پايدار، بسیاری از بخش‌های پیشرو دولتی و عمومي را نسبت به
نقش و كاركرد اين سازمان­ها متقاعد ساخته است.

تجربه موفق كسب شده در طي بيش از 2 سال
همكاري و فعاليت مشترك، في‌مابين شهرداري تهران و سازمان­های مردم‌نهاد در
ساختار “دبيرخانه هماهنگي سازمان­هاي مردم‌نهاد شهر تهران” منجر به اجرا
چندین برنامه عمومي، همايش، جلسات هم‌انديشي و افتتاح دبیرخانه‌‌های
منطقه‌ای در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران شد كه این اقدامات شرایط ورود
سازمانهای مردم نهاد شهر تهران و همکاری و تعامل بیشتر آنها را در حوزه­
مشارکت قبل از اجرا (برنامه‌ريزي و مشورت) و مشارکت پس از اجرا (نظارت) با
مديريت شهري فراهم نمود.

باتوجه به اهميتِ نقش و جايگاه مشورتي و
نظارتي اين سازمان‌ها و اعضاي آن به عنوان يكي از همکاران اصلی مديريت
شهري، دبيرخانه هماهنگي به”دبيرخانه مشورتي سازمان‌هاي مردم‌نهاد” ارتقاء
نقش داده شد تا بتواند با اعطای “مقام مشورتی” به سازمان‌های مردم‌نهاد
عضو دبیرخانه، در راستای تعامل و همکاری مشترك فی‌مابين دبيرخانه مشورتي
سازمان‌هاي مردم نهاد و شوراي مشاوران شهردار تهران در جهت رسیدن به اهداف
زیر گام بردارد.

1- تشویق، هماهنگی، هم افزایی و هدایت
فعالیت‌های سمن‌ها در جهت افزایش مشارکت آنها با مدیریت شهری به منظور نیل
به اهداف توسعه‌پایدار؛

2- احصاء مسائل و مشکلات فرایند توسعه پایدار، ارائه مشاوره و سایر خدمات تخصصی به صورت منسجم و کارآمد؛

3- شناسایی زمینه‌های مختلف مشارکت دبیرخانه
و سازمان‌های مسؤول در تصمیم‌گیری(مشارکت قبل از اجرا)، طراحی، اجرا،
بهره‌برداری و نظارت(مشارکت پس از اجرا) طرح‌های توسعه‌ای، فرهنگی- آموزشی
و ارائه خدمات مرتبط؛

4- شناسایی تصدی‌های قابل واگذاری سازمان‌های مسؤول مدیریت شهری به سمن‌ها و تسهیلگری جهت واگذاری امور به آنها؛

5- ایفای نقش رابط میان شهروندان تهران و مسؤولان در جهت دیده‌بانی، پایش و ارزشیابی فعالیت‌های مدیریت شهری؛

6- تسهیل ارتباط سمن‌های تهران با سایر
سمن‌های کشور و نیز سمن‌های بین‌المللی، مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی،
بخش خصوصی و نیز آحاد مردم در جهت ارتقاء توانمندی‌های سمن‌های عضو و
بهبود نظرات مشورتی و کیفیت خدمات مشاوره در حوزه مدیریت شهری