اعتراض کشاورزان شرق اصفهان به بسته شدن و خشک شدن زاینده رود

عکس از حمزه کرباسی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده