احیای تالاب کمجان توسط مردم منطقه، موضوع سی و نهمین گفت و گوی داغ سبز


فردا پنجشنبه در گفت و گوی داغ سبز به همراه محمد درویش عزیز به تالاب کمجان و مبارزه ی تحسین برانگیز مردم فارس در احیای این تالاب خواهیم پرداخت و رامین امینی زارع نیز به صورت تلفنی از فارس به ما خواهد پیوست.
سوالاتتان را در مورد “کم جان” بپرسید دوستان! ما هم خواهیم پرسید.