آیا حفاظت از محیط زیست مایه افتخار است؟؟ نظر شما چیست؟

خنده دار بود ! شنیدن این موضوع که حفاظت از محیط زیست باعث افتخار نیست ! همه جورشو شنیده بودیم الا این یه مورد رو ! انواع و اقسام تهمت و بی ادبی و اتفاق برایمان پیش آمده بود غیر از این مورد ! حتی روزی که برای پخش پلاستیک زباله در روز ۱۳ فروردین بعد از دعوای پیش آمده بین دو نفر برای پادرمیونی توسط گاز اشک آور پذیرایی شدم و نزدیک بود زبونم لال……..! اینقدری که امروز از شنیدن این موضوع  متعجب شدم……  ... “آیا حفاظت از محیط زیست مایه افتخار است؟؟ نظر شما چیست؟”

ادامه ←

آفای قذافی!آفرین به این خانم و آقا،که بیشتر روزها، برای گربه های پارک لاله، ناهار و صبحانه می آورند

بامداد امروز که از پارک لاله میگذشتم-از دور ،لای درخت ها-شمار  بالایی گربه رو دیدم که یک جا گردهم آمده بودند.کمی نزدیک تر شدم دیدم مردی میانسال برای گربه ها صبحانه آورده و گربه ها هم مرد رو ول نمی کردند.من هم کمی پنیر داشتم و یکی از آنها کنار من آمد و با بازی گوشی و لوس بازی گربه ای ،کمی از پنیر را نوش جان کرد.هر از گاهی خانمی را در پارک لاله می بینم که برای گربه ها ناهار میآورد . اگر این خانم و آقا،که معلوم بود آدم باسوادی هم هستند رهبر لیبی یا بحرین بودند این اندازه خون بیگناهان به زمین ریخته نمیشد………….میازار موری که دانه کش است  ... “آفای قذافی!آفرین به این خانم و آقا،که بیشتر روزها، برای گربه های پارک لاله، ناهار و صبحانه می آورند”

ادامه ←

روز جهانی آب(دوم فروردین)-روز زمین(دوم اردیبهشت) و روز گوناگونی زیستی (یک خرداد)میاید و میرود وبس

این همه مناسبت و آیین و بزرگداشت، از روز جهانی آب(دوم فروردین)-روز زمین(دوم اردیبهشت) و روز گوناگونی زیستی (یک خرداد) و هفته سلامت و هفته مجیط زیست و…میاید و میرود و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم و آلودگی ،نابودی و دست اندازی به هوا،آب و خاک و جای جای محیط زیست و منابع طبیعی کم که نمیشود بلکه با تغییر مدل و روش و شگرد! تخریب،بیشتر هم میشود.  ... “روز جهانی آب(دوم فروردین)-روز زمین(دوم اردیبهشت) و روز گوناگونی زیستی (یک خرداد)میاید و میرود وبس”

ادامه ←