بودجه هزارمیلیارد ریالی مبارزه با ریزگردها را جدی بگیریم !

این روزها و بهتر است بگویم این سالها بخش اعظمی از مناطق غرب و جنوب و شمالغرب کشور درگیر گرد و غبار ناشی از پدیده “ ریزگردها ” است به نظر می رسد تصمیم گیری در این زمینه نیازمند عزم و اراده ملی و جلب حمایت وهمراهی همه تصمیم گیران منطقه ای و بین المللی است و آن هم با اختیارات گسترده  و نگاه واقع بینانه و اقدامات پایدار و پیوسته است .  ریزگردهای معروف به عربی که به مهمان ناخوانده معروف بودند، تبدیل به میزبانان همیشگی آسمان استانهای کشور تبدیل شده اند و هنوز چاره اندیشی عملی و کاربردی در این زمینه صورت نگرفته است.  وضعیت موجود ناشی از سوء عملکرد کشورهای همسایه از جمله عربستان، عراق، سوریه و … در زمینه بیابان زدایی و مهار بیابان زائی است و تغییرات اقلیمی علی الخصوص در دهه اخیرباعث شدت و ایجاد بحران زیست محیطی عظیمی گشته است . البته نباید   ... “بودجه هزارمیلیارد ریالی مبارزه با ریزگردها را جدی بگیریم !”

ادامه ←