بزرگداشت عطار نیشابوری روزي بزرگ براي ايرانيان و بويژه براي نيشابور و نيشابوريان

اگر چه مطالب وبلاگ بنده در مورد منابع طبيعي و محيط زيست است اما نمي شود نيشابوري باشي و بي تفاوت از كنار اين روز بزرگ بگذري . از اين رو مطلب اين پست را براي بزرگداشت اين روز اختصاص دادم.   بيست و پنجم فروردين ماه روز بزرگداشت عطار نیشابوری است كه هرسال در  جمهوری اسلامی ایران گرامی داشته  می شود . شیخ محمد فریدالدین عطار نیشابوری شاعر و عارف بزرگ قرن ششم هجری قمری و صاحب آثار گرانسنگی چون  منطق الطیر، اسرارنامه ، الهی نامه ، و خسرونامه در  زروند کدکن، روستایی  از توابع شهر نامدار نیشابور به دنیا آمد .  شیخ  عطار پس از طی تحصیلات مقدماتی در نیشابور به فراگیری  علوم عربی و  دینی مشغول گردید و پس از آن به مدرسه نظامیه نیشابور رفت و در آن مکان به تحصیل علوم عالی تر مشغول گردید  .وی  همزمان به شغل دارو فروشی نیز مشغول بود . از  ... “بزرگداشت عطار نیشابوری روزي بزرگ براي ايرانيان و بويژه براي نيشابور و نيشابوريان”

ادامه ←