کانون همیاران طبیعت لرستان؛ تشکل دانشجویی برتر زیست محیطی کشورشد


کانون همیاران طبیعت جهاد دانشگاهی واحد لرستان در دومین گردهمایی گروههای دانشجویی حامی محیط زیست،که در دانشگاه تهران برگزار شد، رتبه برتر کشور را کسب کرد.


  در دومین گردهمایی دانشجویی حامی محیط زیست که در دانشگاه تهران برگزار شد،  کانون دانشجویی همیاران طبیعت جهاد دانشگاهی واحد لرستان توانست از بین 73گروه مقام اول کشور را کسب کند.


 معیار انتخاب کانونهای برتر در این گردهمایی انجام فعالیت‏های گسترده و متنوع، اجرای طرحهای علمی و پژوهشی و همچنین تعداد اعضای فعال بود که از این حیث کانون دانشجویی همیاران طبیعت جهاد دانشگاهی لرستان بیشترین امتیاز را کسب کرد.


 همچنین در این گردهمایی دبیر کانون همیاران طبیعت جهاد دانشگاهی لرستان به عضویت شورای مرکزی باشگاه کانونهای دانشجویی حامی محیط زیست کشوردرآمد.  در انتخابات مجمع عمومی باشگاه کانونهای دانشجویی حامی محیط زیست کشور، مجید دریکوند،دبیر کانون همیاران طبیعت جهاد دانشگاهی لرستان با کسب 33 رای از مجموع 62 رای ماخوذه در بین 26 کاندیدا، به عضویت شورای مرکزی باشگاه کانونهای دانشجویی حامی محیط زیست کشور درآمد.


کانون دانشجویی همیاران طبیعت جهاد دانشگاهی واحد لرستان تاکنون 532 نفر عضو دارد و در 8 کار گروه تخصصی و 5 کمیته کاری فعالیت می‏کند.