نمایشگاه آموزش محیط زیست

 


نمايشگاه خوبي بود مخصوصا براي ما، به خاطر اينكه دانش آموزان زيادي همراه با معلمان خود براي بازديد از اين نمايشگاه اومدند و نسبت به شخصيت گاندو علاقه زيادي نشان دادند، ميتوانيد در عكس ها ببينيد…


طراحي غرفه با بادكنك و نقاشي هاي بچه ها


  عشاير مهربون استان فارسعلاقه دانش آموزان مدرسه جواد الائمه به گاندونقاشي از گاندو (تنها تمساح ايران)