نازا شدن از گربه …. جمله ای که فقط در ایرانزمین شنیده میشود

 
در کشور گل و بلبل ایرانزمین یکی از دلایل اصلی دوری از حیواناتی مانند سگ و گربه…  ترس از گرفتن بیماریهای وحشتناک است.  خیلی برایم جالب است  مردم ایران معمولا”‌ اخبار سیاسی که از رادیو تلویزیون پخش میشود  و یا در جراید بچاپ میرسد را باور ندارند ولی اگر یک مکانیک…