بی خاکورزی، موضوع سی و ششمین گفت گوی داغ سبز


کشاورزی با روش عدم تغییر مصنوعی در فیزیک و شیمی خاک، یا به عبارتی “بی خاک ورزی” موضوع سی و ششمین گفت و گوی داغ سبز است. مهندس محمد درویش، نگارنده و مهندس مهدی بشری، مهندس کشاورزی و محقق بی خاکورزی در این گفت و گو شرکت دارند. شما را به دیدن و شنیدن این برنامه دعوت می کنم.

تارنمای فارسی را از دست ندهید. پنج شنبه ها از ساعت 13 تا 16 ، ایران صدا.

www.iranseda.ir