سفره هفت سين را به مهماني مرگ ماهي هاي قرمز تبديل نكنيم

هر سال یکی از کارهایی که ما دوستداران محیط زیست و حیوانات انجام میدهیم  این است که در وبلاگها برای نخریدن ماهی قرمز جنبشی ایجاد می کنیم. به هر حال اين موضوع كه نبايد سفره هفت سين اول سالمان را به مهماني مرگ ماهي هاي قرمز تبديل كنيم امري است واضح و روشن. ولي الان حدود ۵ ميليون قطعه ماهي قرمز در بازار وجود دارد كه  جانشان در خطر است. بهتر است در كنار مخالفت با خريد ماهي قرمز شب عيد راههاي نگهداري اين موجودات زيبا را هم به طور اصولي آموزش دهيم. مدتها بود ننوشته بودم. ديدم دوباره شب عيده و مسئولان به نوبه خود افاضاتي در باب محيط زيست ارائه مي كنند كه در حد حرف مايه انبساط خاطره. دوباره امسال درختان سوزني كاشته شد همان داستان تكراري سالهاي قبل. جمع مي شويم درخت مي كاريم بعد تا سال ديگه خشك مي شه دوباره جاي همون درخت قبلي  ... “سفره هفت سين را به مهماني مرگ ماهي هاي قرمز تبديل نكنيم”

ادامه ←