چه عیدی؟ چه تبریکی؟

ارمغان سال نو برای ما چیست؟ با توجه به سن و سال بنده تا  وقتی یادم هست سال نو ارمغانی به غیر از گرانی، هزینه های گزاف برای خرید آجیل و شیرینی و میوه شب عید، دید و بازدید های تکراری و خسته کننده و از همه مهمتر گرانی بنزین برای ما نداشته. حال بگذریم که سال جدید یادآوری میکند که یک سال دیگر از عمرمون گذشت و به مرگ نزدیک تر شدیم.


جریان دید و بازدید عید هم که جای خودش رو داره. به دیدن کسانی می رویم که یک سالی است آنها را ندیدیم و این یعنی نه ما تمایل داشتیم اونها رو ببینیم و نه آنان تمایلی برای خبر گرفتن از ما داشته اند. به همین دلیل چند سالی است تصمیمم گرفتم به دیدن کسانی بروم که دوستم دارند و دوستشان دارم.


زندگی وقتی برای هدر دادن ندارد. بهتر است مزاحم کسانی که میدانیم مجبورند ما را تحمل کنند، نشویم.


این تعطیلات بهانه خوبی است برای مطالعه کتاب و کمی هم فکر کردن. فکر کنیم که چه کردیم و چه قرار است بکنیم.


به نظر من با این اوصاف سال نو نه جشن می خواهد نه تبریک.