سخنان رهبری در مخالفت با گسترش شهر تهران و واگذاری اراضی ملی

در حالی که محمود احمدی نژاد ، در روز درختکاری پیشنهاد واگذاری چندین هزار هکتار از اراضی ملی در شرق تهران را به مسئولان داده بود تا به قول خود مردم را به سمت ویلانشینی سوق دهد و تهران را بیش از یش گسترش دهد ، خوشبختانه صبح دیروز مقام معظم رهبری مخالفت خود را با اجرای این قبیل طرح ها از جمله طرح باغشهر اعلام کرد.


ایشان با توصیه مؤکد به دولت و مجلس برای در اولویت قرار دادن مسائل محیط زیست و حفظ منابع طبیعی در برنامه‌ریزیها، از طرح باغ شهرها اظهار نگرانی جدی کرده و افزودند: این موضوع که اخیراً مطرح شده است، زمینه را برای ورود افراد سوءاستفاده‌کننده و تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی فراهم خواهد کرد.


ایشان همچنین بر لزوم نظارت جدی برای جلوگیری از گسترش شهر تهران تأکید کرده و گفتند: باید با جدیت تمام در مقابل متعرضان به زمین‌های دامنه جنوبی البرز و اطراف تهران ایستاد و از منافع ملی پاسداری کرد.


امیدوارم این اظهارات پایانی باشد بر رویای پوچ انهایی که مرتبا در پی ارائه طرح های واگذاری اراضی در سازمان جنگلها و وزارت جهاد کشاورزی هستند.