سال نو آدم نو فعالیت های نو

سال نو


آدم نو


فعالیت های نو


سلام به دوستان و اعضای فعال و همیشه در صحنه جمعیت حامیان زمین


این چند روزی که در تعطیلات به سر میبردم با خودم فکر میکردم امسال باید چه کاری کنیم تا در زمینه فعالیتهای محیط زیستیمون موفق تر عمل کنیم و در آخر سال ۱۳۹۰ رضایت خاطری از سالی که سپری شده داشته باشیم و در آخر نیز به یک سری برنامه ریزی ها رسیدم که باید در جلسه جمعیت با اعضا مطرح کنم ولی مساله مهمی که در سال ۱۳۸۹ به آن رسیدم این است که هر کدام از ما انجمن ها و سازمان های مردم نهاد محیط زیستی به تنهائی به فعالیت خود ادامه می دهیم و در حد خود موفق عمل میکنیم ولی اگر بتوانیم توان خود را در کنار هم و برای فعالیت های مشترک به کار گیریم به فعالیتی چشمگیرتر و موثرتر در زمینه حفظ محیط زیست میرسیم و این همان معجزه کار گروهی و مشارکت است.


به امید اینکه امسال وضعیت محیط زیست جهان در وضعیت بهتری قرار بگیره و بتوانیم در کنار بقیه سازمان های مردم نهاد فعالیتهای مشترک و موثرتری در جهت حفظ محیط زیست انجام دهیم. 


آمین