به بهانه روز جهاني تالاب ها و با گراميداشت چهلمين سالگرد کنوانسيون رامسر: با مفاهيم و جايگاه تنوع زيستي تالاب هاي درون خشکي آشنا شويم (بخش اول)

آب به عنوان منبع فيزيکي تنوع زيستي محسوب نمي شود، بلکه تنوع زيستي به حيات همراه با آن اطلاق مي گردد. اثرات انسان بر روي آب (اعم از آلوده ساختن و استفاده مستقيم از آن) به تنوع زيستي تالاب ها اثر مي گذارد. تنوع زيستي عمده ترين خدمات اکوسيستمي محسوب مي شود که تالاب ها براي انسان فراهم مي آورند. آب هاي درون خشکي (Inland Water) به اکوسيستم آبي با مرز زميني (خشکي) اطلاق مي گردد که در محيط اطراف تاثير گذار بوده و نيز تحت تاثير محيط اطراف مي باشد. آب تالاب مي تواند شيرين ، شور يا ترکيبي از اين دو باشد. آب هاي درون خشکي مجموعه اي متنوع از قبيل درياچه، برکه، رودخانه، چشمه، آب درون غار ها، لجن زار، مردآّب و … را شامل مي گردد. اهميت و نقش آب هاي درون خشکي در تنوع زيستي فقط در تامين نياز آبي جانوران خشکي و آبزي خلاصه  ... “به بهانه روز جهاني تالاب ها و با گراميداشت چهلمين سالگرد کنوانسيون رامسر: با مفاهيم و جايگاه تنوع زيستي تالاب هاي درون خشکي آشنا شويم (بخش اول)”

ادامه ←