محیط‌زیست در کتاب‌ها – 7

انگشتر حضرت سلیمان (نگاهی نو به رفتار حیوانات) کنراد لورنتس (+) / هوشنگ دولت آبادی نشر ماهی 4200 تومان 1389 (+) *** با خواندن این مطلب فهمیدم چنین کتابی چاپ شده است. البته نوشته آن طور نبود که بشود فهمید بالاخره این کتاب چطور کتابی است. اما کرم کتابی و حس ششم و کنجکاوی باعث شد، پیدایش کنم و بخوانمش … و حالا نه تنها ناراضی نیستم، بلکه آن‌قدر کیف کرده‌ام که هفت هشت تایی‌اش را به این و آن هدیه داده‌ام و هر جا برسم تبلیغش را می‌کنم. این کتاب را دوست دارم، نه فقط برای اینکه درباره حیوانات است و به کار و بار من مربوط است. بلکه این کتاب دوست داشتنی است، چون متن سرخوشی دارد. این کتاب را یک متخصص نوشته است، اما متنش آنقدر سرخوش است که همه می‌توانند آن را بخوانند و کیف کنند. برداشت‌ها علمی، صحیح و دقیق هستند؛ اما این ویژگی‌ها باعث  ... “محیط‌زیست در کتاب‌ها – 7”

ادامه ←