رویای غرش ببران

ورود ببرهای روسی به ایران از همان ابتدا مناقشه‌برانگیز بود. کارشناسان
منتقد، از آغازین روزهای انتشار این خبر در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کردند
حفاظت منطقه میانکاله به بهانه احیای نسل ببر مازندران رویایی بی‌تعبیر
است. این افراد با نیم‌نگاهی به کارنامه ناموفق سازمان محیط‌زیست در ارتباط
با احیای نسل مرال و گور و گوزن زرد پیش‌بینی کردند ببرهای قفسی سرنوشتی
متفاوت نخواهند داشت. خاصه آن که اقدامات اولیه برای آماده‌سازی زیستگاه
گربه‌های 300 کیلویی در پناهگاه حیات‌وحش میانکاله در استان مازندران انجام
نشده است. چسبیدن قاچ زین و حفاظت مناطق و حیات‌وحش موجود از دیگر نکاتی
بود که کارشناسان منتقد به آن اشاره می‌کردند.

با این همه معرکه‌ای به راه افتاد، خیل عظیم و علاقمند به حیات‌وحش در باغ
ارم گرد هم آمدند تا ورود فرخنده فال و همایون اثر ببرهای روسی را به چشم
خود نظاره کنند. چندی نگذشت که معاون محیط‌طبیعی سازمان محیط‌زیست