به نظر مي رسد اخلال در بلاگ ” پارک هاي طبيعي” تمامي ندارد !؟

به ورود ناشناسانه و اختلال يکي دو روزه در بلاگ را عادت ديرينه داشتيم، چند مدتي هم بلاگ ممنوع التصوير شده بود پرس و جو کرديم گفتند فله اي است، ولي ايندفعه به نظر مي رسد اخلال تمامي ندارد، بلاگ پارک هاي طبيعي فقط به مباحث فني مطروحه روز مره محيط زيست طبيعي مي پردازد شايد ققنوس وار دوباره از خاکستر خود پر بکشد و دوباره ناگفته ها بازگو کند، عادت داريم از سياهي شب خود نويس پرکرده برروي سپيده صبح خطاطي کنيم. سري بر ديگر عزيزان مجازي زدم آنهايي که از خدمات گوگل بهره مي جستند فله اي مسدود هستند، گفتم خدا را شکر مشکل گوگل بوده است که حتماً مسدود اش کرده اند، سري به گوگل زدم ديدم نه خير گوگل هنوز در سرزمين من يکه تازي و کولاک مي کند!