دنیائی که میتونه بهتر باشه …

تا اونجا نوشته بودم که از یک بچه گربه نگهداری می کردم .امروز برای حفظ جان خودش توسط یک دامپزشک عقیم شد تا در یک محیط غیر طبیعی در این شهر آشفته و بیش از حد متراکم از بین نرود . خیلی ها هم اون قضیه بچه ببر ها و شیر ها ئی را که در باغ وحش مردند شنیدند ولی برای اصل قضیه فقط زیست شناسان و دامپزشکان می توانند توضیح دهند …باور کنید. انسان محصول طبیعت است…قدیما استادمون می گفت بگوئید انسان عالیترین محصول طبیعت است و من چون کلمه عالیترین را جا می انداختم نوزده  ... “دنیائی که میتونه بهتر باشه …”

ادامه ←

معلمی در سفر – 84

خانم حنا چطوره؟ در قسمت عادات‌ و رفتار خوکچه هندی نوشته است، حیوانی آرام که گاز نمی‌گیرد، انزوا طلب است و برای همین بهتر است آن را در مکان‌های شلوغ و پر رفت و آمد نگذارید، زیر موجب اضطرابش می‌شود. اما خانم حنای ما در یک محیط شلوغ و پر رفت و آمد است که یک دنیا بچه کنجکاو بی‌ملاحظه و باملاحظه دارد. بچه‌ها دوست دارند نازش کنند، بغلش کنند، و خانم حنا اغلب اوقات این را دوست ندارد. خانم حنا یک روزهایی آنقدر عصبی است که بی‌خود گاز می‌گیرد و مدام بالا می‌پرد یا هر چند وقت یک بار صدای سوت ترسش را در می‌آورد. آن وقت چند روزی می‌بریمش و در یک اتاق کم رفت و آمد می‌گذاریمش تا اعصابش بیاید سر جایش! ما به خانم حنا ظلم کرده‌ایم؟ خانم حنا شده است سوژه نقاشی‌های بچه‌ها، بچه‎ها برای اینکه جواب سوالات مسابقه‌های کلاس سرزمین من را بدهند و  ... “معلمی در سفر – 84”

ادامه ←