مبحث "تراريخته" يا به بياني "سازواره زنده تغيير شکل يافته" (LMO) بازيچه نيست و مصلحت انديشي متداول را برنمي تابد

فضاي کاري مسموم را ترک و هواي سم آلود تهران را در مي نورديم اين با در جلسه اي حضور پيدا مي کنيم که پيش نويس آئين نامه اجرائي قانون سلامت زيستي قرار است نهائي شود ، در ارتباط با آئين نامه مزبور، اسناد بالاسري (قانون مربوطه ، پروتکل کارتاهنا و …) و دستورالعمل هاي اجرائي متداول در ديگر کشورها ، نور کافي بر تاريکي هاي مبحث مي تابانند تا حداقل در اين مورد خاص سردرگم نباشيم. سمت و سوئي پيش نويس آئين نامه تدوين شده با پروتکل کارتاهنا مرتبط با کنوانسيون تنوع زيستي (The Cartagena , Columbia Protocol on CBD) همخواني ندارد. پروتکل مزبور با محوريت کنترل اثرات محصولات تراريخته(LMOs) بر تنوع زيستي تنظيم شده است. در پيش نويس آئين نامه ارائه شده به غير از مناطق چهارگانه محيط زيست بقيه یعني 93% محيط زيست طبيعي که تحت مديريت سازمان متبوع مي باشد مورد اشاره قرار نگرفته است. پروتکل  ... “مبحث "تراريخته" يا به بياني "سازواره زنده تغيير شکل يافته" (LMO) بازيچه نيست و مصلحت انديشي متداول را برنمي تابد”

ادامه ←

جاده.

جمعه پیش سحر و محدثه دوباره رفته بودند طرف‌های تم گران. یک جلسه‌ای گذاشته بودند با معلم‌ها و مدیرهای آن طرف‌ها که از دوستانمان هستند. تا فکر کنند ببینند آنجا اوضاع چه‌طور است، کمبودها چیست، چه کار می‌شود کرد … سحر می‌گفت در جاده که می‌آمدیم به محدثه می‌گفتم به تعداد تابلوهایی که در جاده نوشته است فلان روستا و بعد آخرش رویش خط کشیده است، جای کار وجود دارد در این کشور … من هم مدتی است به همین فکر می‌کنم. به تمام آدم‌هایی که سرشان به تنشان می‌ارزد و در تهران جمعند. به تمام آدم‌هایی که سرشان به تنشان می‌ارزد و از این کشور می‌روند. به تمام آن آدم‌ها که اگر پخش بشوند چه غوغایی به پا می‌شود در این کشور. به غوغایی که به آرزوی دست نیافتنی می‌ماند. به کشوری که هر روز فقیرتر می‌شود از آدم‌هایش … سارا دیروز می‌گفت به آینده فکر کرده است. اینکه  ... “جاده.”

ادامه ←

Beginners

If this is your first Joomla! site or your first web site, you have come to the right place. Joomla will help you get your website up and running quickly and easily. Start off using your site by logging in using the administrator account you created when you installed Joomla.  ... “Beginners”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

Upgraders

If you are an experienced Joomla! 1.5 user, this Joomla site will seem very familiar. There are new templates and improved user interfaces, but most functionality is the same. The biggest changes are improved access control (ACL) and nested categories. This release of Joomla has strong continuity with Joomla! 1.7 while adding enhancements.  ... “Upgraders”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

Joomla!

Congratulations! You have a Joomla site! Joomla makes it easy to build a website just the way you want it and keep it simple to update and maintain. Joomla is a flexible and powerful platform, whether you are building a small site for yourself or a huge site with hundreds of thousands of visitors. Joomla is open source, which means you can make it work just the way you want it to.  ... “Joomla!”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده