طنز سياه امنيت سفر ( به نقل از نامه هاي الکترونيکي رسيده)

 
گفته مي شود یکي از اين  هواپیمای هاي رده بي رده اي (حالا چه توپلوف باشد چه بوئنگ  لعنت برهر دوتاشان) ناوگان هواپیمایی ایران داشته از تهران میرفته به … وسطای راه یهو صدای خلبان از بلندگوها میاد که
اَتِنْشِن پلیز! خلبان اسپیکینگ…مسافرین لیسنینگ!…
موتور چپ هواپیما از کار افتاده، ولی شما هیچ نترسید! من خودم واردم، هواپیما رو سالم میشونم.

یک مدت میگذره، دوباره صدای خلبان از بلندگوها میاد که….
اَتِنْشِن پلیز! خلبان اسپیکینگ…مسافرین لیسنینگ
موتور راست هواپیما هم از کار افتاده، ولی شما اصلا نترسید!! من خودم کلی تجربه دارم، تا فرودگاه بعدی هم راهی نیست، هواپیما رو سالم میشونم.

باز یک مدت هواپیما دور خودش میچرخه، دوباره صدای خلبان از بلندگوها میاد که:
اِهم اِهم…. یک دو سه… امتحان میکنیم.. صدا میاد؟؟؟  اَتِنْشِن پلیز! خلبان اسپیکینگ….مسافرین لیسنینگ!
همین الان دُم هواپیما کنده شد!! …  ولی همونطور که گفتم شما اصلاً نترسید!

یک ده دقیقه می‌گذره، دوباره صدای خلبان از بلندگوها میاد که: اَتِنْشِن پلیز! خلبان اسپیکینگمسافران ریپید افتر می!>>>  اَشهد اَن‌ لا اله‌ الله