مهار درویش مهار بیابانزائی نیست !

در این زمانه آنچه بسیار دیده میشود و آنچه زبانزد و معضل اهل نت و رسانه و رایانه است کلمه ای است بنام فیلتر  کلمه ای است نه بعنوان صافی و پاکی بلکه برای … ! اصلا همون  کلمه فیلترینگ بهتر است ! معمولا سایت  یا وبلاگی را زمانی فیلتر میکنند که مرتکب جرائم رایانه ای و یا مصادیق دیگر جرم شده باشند . تا آنجا که ما از درویش و مهار بیابانزائی شناخت داریم اهل اینکار ها نبودند . شاید از مقایسه و معیار ها بگوید اما هرگز نگفته است که شاخص است ! شاید از عقب ماندگی ها و خیانت ها گفته باشد مطمئنا فروشنده نیست و آنهم فروشنده میهن ! شاید به رک گوئی و شفافیت معروف باشد و شاید پوشیده سخن نگوید اما مطمئنا کسی سخن قبیح و زشت و منافی عفت از درویش نشنیده است ! شاید از درخت و طبیعت و سبزی بنویسد ولی  ... “مهار درویش مهار بیابانزائی نیست !”

ادامه ←

زلزله مدیریتی در سازمان محیط زیست !

به گزارش سایت تابناک  با درخواست بازنشستگی و کناره گیری دکتر محمد باقر صدوق، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست که یکی از چهره های مطرح و خبره محیط زیست است، و همچنین اخبار پخش شده مبنی بر تغییر سایر معاونت ها، این سازمان با تغییر گسترده معاونین مواجه شده است.بنابراین گزارش، مدیر کل بازرسی این سازمان نیز بنابر شنیده ها از این سمت کنار رفته است در عین حال وضعیت آقایان دکتر محمد باقر نبوی معاون محیط زیست دریایی و دکتر نوریان معاون محیط زیست انسانی این سازمان نیز در هاله ای از ابهام قرار داشته و اخباری مبنی بر عدم تمدید ماموریت معاون دریایی و جابه جایی معاون محیط زیست انسانی در میان کارمندان این سازمان پخش شده است.از سوی دیگر در حالی که خاکریزی و خشک کردن دریا برای احداث فاز 22 تا 24 پارس جنوبی همچنان ادامه دارد جلسه مدیران کل محیط  ... “زلزله مدیریتی در سازمان محیط زیست !”

ادامه ←