حذف بی سر و صدای ۴۰ حلقه چاه از شبکه آب شرب تهران!

امروز مصاحبه ای از دکتر کاظم ندافی، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران صدا منتشر شد که در آن پرده از رازی آشکار! رونمایی شد!! ایشان گفتند: با پیگیری های مصرانه وزارت بهداشت و با اقدامات وزارت نیرو ۴۰ حلقه چاه با نیترات بالا در جنوب تهران از چرخه استفاده خارج و مشکل آلودگی در این مناطق تا ۹۰ درصد مرتفع شد. این خبر نشان می دهد که گفته های دکتر شایگان که پیش تر آن را انعکاس دادم، درست بوده و استاندار تهران شرط را باخته است! نباخته است؟ جالب اینجاست که اعلام شده تا ۹۰ درصد مشکل حل شده! یعنی هنوز مشکل آلودگی آب شرب تهران وجود دارد؛ این در حالی است که شش دستگاه پیشرفته اسمز معکوس برای تصفیه آب مناطق جنوبی تهران هم خریداری شده که هر کدام از آنها می ‌تواند غلظت نیترات سه چاه را کاهش  ... “حذف بی سر و صدای ۴۰ حلقه چاه از شبکه آب شرب تهران!”

ادامه ←

ظهور و سقوط مکرر موج تدوين برنامه ملي جنگل: بخش 1(NFP)

فکر تازه اي نيست ، تاريخچه برنامه ملي جنگل به سال 1960 ميلادي مي رسد، برنامه ملي جنگل به رويکرد همه جانبه براي تدوين سياست، برنامه ريزي ، اجرا و کنترل فعاليت هاي جنگل در سطح ملي که به مديريت پايدار جنگل منتهي شود، اطلاق مي گردد. هر از گاهي موج تدوين برنامه ملي جنگل در سازمان متبوع ما اوج مي گيرد بعد مشخص مي گردد که کفي بيش نبوده که ما موج انگاشتيم، مسئله چندان پيچيده نيست، توان کارشناسي سازمان بالاتر ازآن است که حد اقل در اين مورد خاص کم بياورد، ولي قصه همان قصه اي نخ نما شده بازرگان و شتر است، به اميد اين که اين بار موج واقعي باشد، نگاهي گذرا مي اندازيم به چارچوب برنامه ملي جنگل به روايت COFO 2010 با معذرت از اينکه در حوزه تخصصي عزيزان کاربلد ورود پيدا مي کنيم، حتي در دنيا مجازي هم خجالت آور است در زمينه  ... “ظهور و سقوط مکرر موج تدوين برنامه ملي جنگل: بخش 1(NFP)”

ادامه ←