تشکیل کمیته خشکسالی

مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران از تشكيل كميته خشكسالي در كشور خبر داد.به گزارش ايسنا، عليرضا الماس‌وندي در يكصد و پنجمين نشست شوراي آب وزارت نيرو، با اشاره به شکل گيري کميته خشکسالي در کشور، اظهار داشت: اين کميته در حال بررسي مسايل موجود و برنامه ريزي براي تامين آب شرب در تابستان است.وي با بيان آن‌كه در صورت ادامه روند خشکسالي در کشور کمترين پوشش برف را در 42 سال اخير شاهد خواهيم بود، افزود: با توجه به کاهش شديد نزولات جوي در پاييز امسال، احتمال بارش برف کمتري نيز وجود دارد. با اين فرضيه سفره‌هاي آب زيرزميني و نيز جريان رودخانه ها در فصل بهار نيز دچار کاهش خواهند شد.وي ادامه داد: اين وضعيت در تامين آب کشاورزي و نيز آب ورودي به مخازن سدهاي کشور اختلال ايجاد کرده و آن را دچار کاهش شديد خواهد کرد.مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران، ذخيره مخازن سدهاي کشور در  ... “تشکیل کمیته خشکسالی”

ادامه ←