گــربــه ها – پناهگــاه

 از دوستان عزیزی که شماره دیده بانی گرفتند و قول دادند ماهانه برای تسریع درست کردن پناهگاه کمک کنند خواهش میکنم سهم دیماه را به حساب ذکر شده واریز کنند.  مرسی      لینک وب لاگ      واگذاری حیوانات   حتما”‌…  ... “گــربــه ها – پناهگــاه”

ادامه ←