گــربــه ها – پناهگــاه

 از دوستان عزیزی که شماره دیده بانی گرفتند و قول دادند ماهانه برای تسریع درست کردن پناهگاه کمک کنند خواهش میکنم سهم دیماه را به حساب ذکر شده واریز کنند.  مرسی
 
   لینک وب لاگ      واگذاری حیوانات
 
حتما”‌…