پیگیری اعتراض به فیلتر شدن وبلاگ مهار بیابان‌زایی در Greenday

در ادامه اعتراض به فیلتر شدن وبلاگ مهار بیابان‌زایی صفحه‌ای برای این منظور در سایت گرین‌دی ایجاد شده.

اعتراض به فیلتر شدن وبلاگ مهار بیابان‌زایی

اعتراض به فیلتر شدن وبلاگ مهار بیابان‌زایی

می‌توانید لوگوهای اعتراض بیشتر را در ساین سایت بیابید. ضمنا لوگوهای قبلی هم، همگی به این سایت لینک شدند.

متن یادداشت اعتراض نوشته دوست خوبمان محسن تیزهوش عزیز است. سعی می‌کنیم بازتاب اعتراض‌ها را به مرور در این سایت قرار بدهم.

با آرزوی رفع فیلتر از مهار بیابان‌زایی

سایت گرین‌دی: http://greenday.ir