نشست هم اندیشی طرح تالاب ها با NGO ها

نشست مقدماتی طرح ملی حفاظت از تالاب ها با تشکلهای غیردولتی محیط زیست دوشنبه گذشته در محل سالن جلسه معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد . در این نشست مدیران و کارشناسان طرح ملی حفاظت از تالاب ها ایران بهمراه نمایندگان NGO های فعال در بخش تالابها از استانهای تهران ، مرکزی، کردستان ، فارس ، خوزستان، گیلان،فارس، آذربایجانغربی و آذربایجانشرقی حضور داشتند.در ابتدای جلسه آقای دکتر نظری دوست مدیر طرح حفاظت از تالابهای ایران ضمن خوش آمدگوئی و ارائه توضیحات در خصوص طرح حفاظت از تالابهای ایران و دستاوردهای آن دلایل برگزاری این جلسه و برگزاری سمینار و یا گردهم آئی آتی فعالین غیردولتی با موضوع تالاب را تشریح کردند .


در ادامه جلسه شرکت کنندگان ضمن گفتگو در خصوص طرح و بررسی تجارب همدیگر به بحث پرداختند.از موضوعات دیگر مورد بررسی در این نشست میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :


-بررسی ابزارهای اطلاع رسانی به تشکلهای تالابی


-برنامه ریزی مقدمات سمینار و یا گردهمائی تشکلهای محیط زیستی تالابی


-ارزیابی ظرفیتهای اجرائی و تقسیم کار