جنون سوختن در جنگل‌های ایران کی پایان می‌گیرد؟!

نگارنده در یادداشتی که ۱۸۷ روز پیش در همین تارنما و پیش از آغاز فصل تابستان نوشت، هشدار داد که بر بنیاد قرائن و شواهد موجود، امسال یک سال غیرعادی بوده و می‌بایستی که تمامی متولیان رویشگاه‌های جنگلی کشور در آماده‌باش باشند تا بتوانند با رخداد آتش‌سوزی در کمینه‌ی زمان ممکن مواجه شوند.
متأسفانه اینک آشکار شده است که آن هشدار بدل به حقیقتی تلخ گردیده و برای نخستین بار وسعت سرزمین‌های سوخته‌ی جنگلی‌مان در البرز و زاگرس می‌رود تا از مرز ۴۰ هزار هکتار هم عبور کند! چرا که حال خبر می‌رسد پس از ۲۶ روز از آغاز آتش سوزی در پارک ملی گلستان، اینک جنگل‌های رامسر هم پس از آزاد‌شهر سوختن را شروع کرده‌اند … تو گویی انگار همه‌ی جنگل‌های ایران برای سوختن مسابقه نهاده‌اند!
در همین باره گفتگوی نگارنده را با فرهنگ آشتی می‌توانید در این نشانی مطالعه فرمایید.

همچنین، در مورد ماجرای آب بازی … ببخشید! آب پاشی در تهران هم می‌توانید اینجا را نگاه کنید.

پیوست:

برای تماشای تازه ترین تصاویر از ادامه رخداد آتش سوزی در جنگل های شمال به ابوطالب ندری سری بزنید.