تشکیل کمیته خشکسالی

مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران از تشكيل كميته خشكسالي در كشور خبر داد.

به گزارش ايسنا، عليرضا الماس‌وندي در يكصد و پنجمين نشست شوراي آب وزارت نيرو، با اشاره به شکل گيري کميته خشکسالي در کشور، اظهار داشت: اين کميته در حال بررسي مسايل موجود و برنامه ريزي براي تامين آب شرب در تابستان است.

وي با بيان آن‌كه در صورت ادامه روند خشکسالي در کشور کمترين پوشش برف را در 42 سال اخير شاهد خواهيم بود، افزود: با توجه به کاهش شديد نزولات جوي در پاييز امسال، احتمال بارش برف کمتري نيز وجود دارد. با اين فرضيه سفره‌هاي آب زيرزميني و نيز جريان رودخانه ها در فصل بهار نيز دچار کاهش خواهند شد.

وي ادامه داد: اين وضعيت در تامين آب کشاورزي و نيز آب ورودي به مخازن سدهاي کشور اختلال ايجاد کرده و آن را دچار کاهش شديد خواهد کرد.

مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران، ذخيره مخازن سدهاي کشور در زمان کنوني و در مقايسه با سال گذشته را نزديک به 100 ميليون مترمکعب کمتر عنوان کرد و گفت: با توجه به حجم ذخيره آب در سد کارون 4 آب موجود در مخازن سدهاي کشور در مدت مورد نظر کاهش يافته است.

وي همچنين افزود: حجم آب موجود در سدها (با احتساب سد کارون 4) در زمان کنوني 15.7 ميليارد متر مکعب است که پارسال 14.1 ميليارد مترمکعب بوده است.

الماس‌وندي سپس بارش‌هاي محدود در استان‌هاي آبي و تاثيرگذار کشور را نگران کننده ذکر و اظهار كرد: استان‌هاي فارس، اصفهان، چهارمحال و بختياري، لرستان و آذربايجان غربي و شرقي از کم آبي رنج مي برند.

وي خروج بيشتر آب از سدهاي کشور را در سال جاري به دليل افزايش گرماي پاييز امسال دانست و گفت: با افزايش گرماي امسال در مقايسه با سال گذشته حجم مصرف آب شهروندان نيز افزايش يافته و در ميزان آب خروجي سدها تاثير گذاشته است.