برای بررسی معضل آلودگی هوای تهران، چند سال زمان لازم است؟!

شهر تهران دارای آب و هوای متغیر و ناسالمی است. فراوانی ماشین‌های گوناگون متحرک و ثابت که با صرف نفت و بنزین خود اکسیژن هوا را گرفته و به گاز کربنیک تبدیل می‌نماید بر مسئله بدی آب و هوا افزوده است.”
جملات بالا متعلق به یادداشتی در روزنامه اطلاعات است که بیش از ۵۳ سال پیش، یعنی در ۲۸ آبان ۱۳۳۶ نگاشته شده است.
نگرانی‌ای که ۹ سال پس از آن منجر به برپایی نخستین سمینار بررسی آلودگی هوای تهران در ۱۵ آذر ۱۳۴۵شد.
منتها از آن سال تاکنون، ظاهراً هنوز دارند بررسی می‌کنند! نمی‌کنند؟

مؤخره:

– روایت ناصر کرمی از ۱۰ اشتباه کمیته اضطرار را هم حتمن بخوانید!

جنگلهای عزیر تا آمدن باران باید بسوزید از دست ما کاری ساخته نیست! – محمد خسروشاهی