ببرهای سیبری حتی یک برگ گواهی سلامت نداشتند.

امروز توی برنامه رادیویی ( آب باد خاک ) در مورد ببر سیبری یک ارتباطی با آقای الهامی رئیس باغ وحش داشتم. ایشون میگفت ((نه گواهی سلامت نه قرنطینه و نه هیچ گونه مسائل اولیه در مورد انتقال ببرها رعایت نشده . ببرهای سیبری قرار بود یک ماه در باغ وحش بمونن نه ۸ ماه. ضمن این که اینها در باغ وحش امانت بودند و غذا و همه مسائلشون تحت نظر سازمان محیط زیست بوده. ))


بنابراین نمی شود ثابت کرد آیا شیرها مریض بودند و بیماری به ببرها سرایت کرده و یا بالعکس. موضوع اصلی هم اینه که بیماری ای که باعث مرگ این ببر بوده مشمشه است. یعنی حیوانی که به این بیماری دچار می شود باید لاشه اش نابود شود نه تاکسیدرمی.


 به هر حال باید گفت پروژه ای که سر نداشت ته هم ندارد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده