یادآوری: اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم!

در پست قبل در مورد کمک مالی به گرین بلاگ و گرین دی نوشتم.تامین هزینه های گرین بلاگ اجتناب ناپذیر است. چندان معتقد به حق عضویت نیستم ولی ممکن است در آینده برای تامین هزینه های سایت مبلغ اندکی به عنوان حق عضویت دریافت کنیم. راه دیگر تبلیغات است که متاسفانه تا کنون موفق نبوده ایم. با اینکه گرین بلاگ پتانسیل خوبی برای تبلیغ محصولات مرتبط با محیط زیست دارد و مورد توجه علاقمندان محیط زیست است، متاسفانه هنوز درخواستی در این مورد نداشته ایم. بنابراین تا زمانی که این مسائل حل شود برای ماندن این دو سایت از همه دوستان سبزاندیش چه اعضا سایت گرین بلاگ و چه علاقمندان سایت دعوت می‌کنم اگر می‌توانند هرچند اندک در تامین هزینه‌های گرین‌بلاگ همراه شوند. پی نوشت در هر حال گویا چاره ای جز دریافت مبلغ اندکی به عنوان حق عضویت نیست. در حال نوشتن قوانین هستم.  ... “یادآوری: اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم!”

ادامه ←