چرا حیوان آزاری در میان بعضی مردمان رایج نیست ؟

  


 


در بعضی نقاط دنیا بخصوص در هند فرقه هائی هستند که به بازگشت انسان به این دنیا بصورت یک حیوان اعتقاد دارند یا اینکه معتقدند در گذشته حیوانی بوده اند . باز آنهائی هم هستند که گیاه خوارند و حیوان دوست .در میان این مردمان پدیده حیوان آزاری به ندرت دیده می شود .از محسنات این قبیل اعتقادات این است که علاوه برجلوگیری از حیوان آزاری ، سلامتی شخص را نیز بهمراه دارد .


در قدیم سرخ پوست ها نیز به طبیعت و حیوانات بسیار نزدیک بودند و اغلب اسم های زیبائی مانند عقاب سفید ،گرگ تنها ،ابر سفید یا مثلا گوزن سیاه را برای خود انتخاب میکردند .اعتقاداتی که رابطه نزدیکی با طبیعت دارند بسیار مفید تر از اعتقاداتی هستند که فقط جنبه رسم و رسوم دارند و انسان را فقط بسوی اطاعت محض سوق می دهند .


   امروزه که جامعه به اصطلاح مدرن دارد کره زمین را بلحاظ محیط زیستی و نابودی انواع حیوانات  در معرض خطر قرارمی دهد،اهمیت اعتقادات طبیعت گرایانه بیش از پیش آشکار می گردد .طبق تحقیقات علمی بعمل آمده ریشه مشکلاتی از فبیل گرمایش جهانی همان تولید و مصرف بی رویه برای تجمل گرائی وسودجوئی می باشد همراه با استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی .


 به هر حال اگر رعایت محیط زیست و حیوانات را نکنیم شاید بصورت حتی یک حیوان زیبا نتوانیم برگردیم…مثلا بصورت یک گربه خوشگل سفید با چشمهای آبی…


یا یک گربه خاکستری با چشمهای سبز…


یا یک گوزن با شاخ های بلند و زیبا…


یا یک شیر با یال و کوپال با شکوه…


یا یک کبوترسفید و خوشگل…  


یا مثلا یکی از آنها که خیلی دوستشون دارم …یکی از آن گربه های آبی که توی سدی که با چوب روی رودخانه می سازند شنا میکنند…عکسم هم آن بالا هست…باور کنید از شکل فعلی ام خیلی خوشگلتره…قبول دارید…؟


حالا یک روز هم زندگی یکی از این گربه های آبی را از وقتی که کنار رودخانه متولد میشود برایتان  تعریف خواهم کرد … یادم میاد مادرم می گفت…تامی تا اون پلنگه سرو کله اش پیدا شد شیرجه بزن توی آب…