گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

عوامل اقتصادي -اجتماعي موثر بر جنگل زدايي کشورهاي منتخب کاربرد نظريه زيست محيطي کوزنتس

فاطمه نصرنيا
دانش آموخته کارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز
عبدالكريم اسماعيلي
استاديار اقتصاد کشاورزي، دانشكده كشاورزي، دا

Read More →

نرم‌افزار تخصصی اقتصادسنجی Eviews 6

با سلامنرم‌افزار تخصصی Eviews یکی از بهترین و پرکاربردترین نرم‌افزارها در حوزه اقتصادسنجی است. می‌توانم بگویم که بیش از 75 درصد پایان‌نامه

Read More →

فروض منحنی کوزنتس زیست‌محیطی: یک بررسی

مقاله‌ای که در ادامه لینکش را گذاشتم، تقریباً جامع‌ترین و کامل‌ترین مقاله در مورد مبانی نظری و فروض منحنی کوزنتس است که تابحال دیدم. من ا…

Read More →

یک مقاله دیگر در مورد رابطه رشد اقتصادی و آلودگی

بررسی رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی و حجم گازهای گلخانه‌ای در ایران( مطالعه موردی: گاز دی اکسید کربن)زهره شعبانیدانشجوی کارشناسی ارشد…

Read More →

یک مقاله در مورد توسعه اقتصادی و آلودگی

توسعه ی اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو پیمان کیوتو و کشورهای آسیای جنوب غربیزهرا نصراللهیاستادیار – عضو هیأت علمی دانشکده‌ی اق…

Read More →

Page 6 of 6« First...23456