گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

بررسی اثرات زیست‌محیطی حذف یارانه حامل‌های انرژی در بخش صنعت

دکتر محمد آسیایی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر ناصر خیابانی

عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی

بقیت‌الله موسوی

کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان تغییر در انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف حامل‌های انرژی در بخش صنعت بعد از حذف یارانه آن‌ها  است. برای این منظور ابتدا توابع تقاضا برای این حامل‌ها در بخش صنایع دو رقمی برای سال‌های 1374 تا 1386 تخمین زده شد. روش‌شناسی مورداستفاده در ابتدا مبتنی بر تابع هزینه ترانس‌لوگ دومرحله‌ای است که در مرحله اول توابع تقاضا برای زیر مدل انرژی (برق، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی) را تخمین زده‌ایم. سپس با استفاده از محاسبه کشش‌های قیمتی، میزان تغییر در مصرف حامل‌های انرژی بعد از حذف یارانه آن‌ها را محاسبه نمودیم. در نهایت، با استفاده از ضرایب انتشار آلودگی و میزان تغییر در مصرف هر یک از حامل‌ها، میزان تغییر در انتشار آلاینده‌ها را بدست آورده‌ایم. مهم‌ترین دستاوردهای این تحقیق عبارتند از:

1- کشش خودقیمتی پین‌دیک برای الکتریسیته نشان می‌دهد که با یک درصد افزایش در قیمت الکتریسیته، مقدار مصرف آن برای صنایع مورد بررسی حدود 0/78 درصد کاهش می‌یابد. 

2- کشش خودقیمتی پین‌دیک برای گازوئیل بیانگر این است که با یک درصد تغییر در قیمت این حامل انرژی، مصرف آن حدود 0/34 درصد در جهت عکس تغییر قیمت، تغییر می‌کند.

3- بزرگترین کشش خودقیمتی پین‌دیک برای سایر حامل‌های انرژی بدست آمده است. این کشش این مفهوم را دربردارد که با یک درصد تغییر در قیمت سایر حامل‌های انرزی، میزان مصرف آن‌ها بیش از 0/78 درصد کاهش می‌یابد. 

4- بیشترین میزان کاهش آلودگی برای هر یک از حامل‌های انرژی، مربوط به انتشارات CO2 است. البته بیشترین گاز آلاینده منتشرشده در صنایع موردبحث نیز به انتشارات CO2 برمی‌گردد. 

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

هزینه‌های آلودگی هوا در شهر یزد

دکتر رحمان خوش‌اخلاق

استاد دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

مرضیه ستوده‌نیا کرانی

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

 

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان غلظت آلاینده‌های هوایی شهر یزد و هزینه‌های زیست محیطی ناشی از آن بر ساکنین این شهر با استفاده از روش ارزیابی مشروط (CVM) و سپس برآورد تولیدات ناخالص تعدیل‌شده (EPD) به دلیل هزینه‌های زیست محیطی برای بهبود کیفیت هوا است. نتایج نشان می‌دهد که به طور متوسط، هر شهروند یزدی حاضر است برای جلوگیری از بدتر شدن کیفیت هوا سالانه مبلغ 4937 ریال از مالیات‌هایش هزینه گردد، در حالی که وضعیت فعلی، مبلغ سرانه مصرف‌شده برای این هدف تنها 1627 ریال است. بنابراین، با توجه به تعدیل ارزش بهبود کیفیت هوا، با کسر کردن هزینه‌های زیست محیطی از تولید ناخالص داخلی، تولید خالص داخلی تعدیل‌شده  4887930630 در سال 1389 برای شهروندان یزدی، به عنوان سطح واقعی رفاه بدست آمده است. 

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

اثر کیفیت نهادها بر آلودگی محیط زیست در چارچوب منحنی کوزنتس

با سلام

سال نو را خدمت همه دوستان تبریک عرض می کنم. انشاءالله امسال همه سال خوب و پربرکتی داشته باشید. 

یک مقاله جدید در سال جدید:

مجید مداح

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

مریم عبداللهی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

چکیده

در این مقاله، رابطه‌ی بین مصرف انرژی، تجارت خارجی، توسعه‌ی انسانی با آلودگی محیط زیست با تأکید بر نقش کیفیت نهادها در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس بررسی شده است. فرضیه‌ی کوزنتس رابطه‌ی بین آلودگی و درآمد سرانه را به شکل U معکوس مطرح می‌کند که این مقاله با در نظر گرفتن متغیر کیفیت نهادها، این فرضیه را برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال‌های 1996 تا 2007 آزمون می‌کند تا از طریق آن عوامل مؤثر بر آلودگی شناسایی شوند. نتایج حاصل از تخمین الگوهای پتانل دیتای ایستا و پویا نشان می‌دهند:

الف) فرضیه‌ی کوزنتس از طریق تجربی برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تأیید نمی‌شود.

ب) کشش آلودگی نسبت به کیفیت نهادها (0/24-) است، این عدد بیان‌گر آن است که با بهبود شاخص کیفیت نهادها به میزان 1 درصد، آلودگی محیط زیست به اندازه‌ی 0/24 درصد کاهش می‌یابد.

ج) مصرف انرژی، تجارت خارجی و سطح توسعه‌ی انسانی رابطه مثبت و معنی‌داری با میزان آلودگی دارند.

د) نتایج حاصل از تخمین مدل پانل دیتای ایستا و پویا در زمینه جهت اثر متغیرهای علّی بر آلودگی محیط زیست با هم سازگار هستند با این تفاوت که مقدار ضرایب متغیرهای توضیح‌دهنده‌ی آلودگی در مدل پانل پویا از ایستا کم‌تر است. در مدل پانل دیتای پویا، کشش آلودگی نسبت به کیفیت نهادها (0/2-) به دست آمده است که بر این اساس ادعا می‌شود اثرات پویای کیفیت نهادها بر آلودگی کم‌تر از اثرات ایستای آن است. 

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

بررسی امکان صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا با استفاده از خودروهای برقی-بنزینی

این مقاله هم از پایان‌نامه یکی از بچه‌های هم‌دوره ما، آقای حق‌دوست، تهیه شده و در نشریه «اقتصاد محیط زیست و انرژی» دانشکده خودمان چاپ شده. برای احسان عزیز آرزوی موفقیت دارم.

دکتر حمید ناظمان

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

احسان حق‌دوست

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

آمارهای کشور، حاکی از رشد مصرف بنزین در بخش حمل و نقل کشور بوده و در سال‌های اخیر بنزین مصرفی به طور قابل ملاحظه‌ای بیش از ظرفیت پالایش داخلی شده است و لذا هزینه واردات بنزین سهم نسبتاً مهمی از بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهد. افزایش جمعیت شهری، اقبال عمومی استفاده از خودروهای شخصی و عرضه بنزین به قیمت یارانه‌ای از عوامل تعیین‌کننده این پدیده هستند. علاوه بر تحمیل هزینه‌های فزاینده به اقتصاد کشور، با ایجاد آلودگی بیش از حد هوا در مناطق شهری لطمات جبران‌ناپذیری نیز بر سلامت شهروندان وارد می‌کنند. در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از روش‌های پیشرفته اقتصادسنجی، مصرف بلندمدت بنزین در بخش حمل و نقل برآورد گردیده و آن گاه با توجه به اهمیت موضوع، امکان استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته تر در حمل و نقل شهری مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه به طور خاص کاربرد خودروهای دوسوخته برقی-بنزینی که در کشورهای پیشرفته صنعتی مورد توجه بوده مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج بدست‌آمده از پژوهش حاکی از آن است که استفاده از این نوع خودروها در حمل و نقل شهری از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر بوده و می‌تواند دارای منافع قابل ملاحظه‌ای به صورت محدود شدن مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا باشد.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

بررسی رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته

این مقاله از پایان‌نامه یکی از بچه‌های هم‌دوره ما، خانم عباسی‌فر، تهیه شده و در نشریه «اقتصاد محیط‌ زیست و انرژی» دانشکده خودمان چاپ شده. برای خانم عباسی‌فر آرزوی موفقیت دارم.
دکتر حمیدرضا ارباب
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

زهره عباسی‌فر

کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

امروزه آلودگی یکی از مهم ترین چالش های مدیریتی کشورهاست. بر این اساس، تمام کشورها تلاش می کنند تا با وضع قوانین و مقررات در سطح ملی و تنظیم توافق نامه های بین المللی، از گسترش تخریب های زیست محیطی جلوگیری کنند. بدون تردید انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه، وجود یک رابطه U شکل معکوس بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی را تأیید می کنند. این رابطه در ادبیات اقتصاد محیط زیست به منحنی زیست محیطی کوزنتس یا EKC معروف است. در این مقاله بر اساس مبانی نظری فنی زیست محیطی کوزنتس، رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در سال های 1980-2000 بررسی شده است. در الگوی مورد استفاده علاوه بر متغیر درآمد، متغیر جمعیت به عنوان متغیر برون زا در نظر گرفته شده است. در الگوی مورد استفاده از روش داده های تلفیقی استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که تمام کشورهای توسعه یافته از نقطه برگشت منحنی عبور کرده اند. به بیان دیگر رابطه آلودگی آب و درآمد سرانه آنها منفی است و با افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه این کشورها، کیفیت آب بهبود یافته است. سطح درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه در نقطه بازگشت فنی کوزنتس 901 دلار بوده است. بررسی آماری نشان می دهد که بسیاری از کشورهای در این گروه هنوز به نقطه برگشت فنی کوزنتس خود نرسیده اند. بنابراین رابطه درآمد ملی سرانه و آلودگی آب مثبت است و با رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی سرانه، سطح آلودگی آب افزایش می یابد.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

بررسی ارتباط میان رشد اقتصادي، آزادسازي تجاري و آلودگی محیط زیست بررسی کشورهاي منتخب منطقه خاورمیانه

دکتر حسین محمدی

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد

محمد تیرگری سراجی

دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد


چکیده

آزادسازی تجاری، رشد اقتصاد و محیط زیست از موضوعات مهم و مورد بحث در دهه‌های اخیر می‌باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر گسترش تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت زیست محیطی براي 11 کشور منطقه خاورمیانه طی سال‌های 1980 تا 2010 میلادی بررسی شده است. روش‌های اقتصادسنجی با استفاده از داده‌های پانل و تحت‌ نرم‌افزار استتا انجام شد. آزمون‌های معتبر اقتصادسنجی، مدل با اثرات ثابت را از میان مدل‌های رگرسیونی اثرات تجمیعی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی مورد تأیید قرار داد. به علت وجود داده‌هاي پانل پویا، هر کدام از مدل‌های رگرسیونی GMM آرلانو-بوند و نیووی-وست با 5 وقفه مجاز نیز برآورد شده و نتایج حاصل با مدل اثرات ثابت مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. درآمد سرانه دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار بر میزان آلودگی است و افزایش‌های بیشتر درآمد سرانه باعث کاهش آلودگی زیست محیطی می‌شود. آزادسازی تجاري نیز تأثیر منفی بی‌معنی بر آلودگی زیست محیطی دارد.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

برنامه توانمندسازی برای اقتصاد محيط زيست

با سلام

مقاله زیر محصول پروژه‌ای است که به همراه جناب آقای حمید فراهانی برای سازمان محیط زیست انجام دادم. این مقاله در همايش طرح ملي ارزش اقتصادی منابع ارائه شد.

چکیده

در اين مقاله بخش‌های اصلی گزارش «برنامه توانمندسازی براي اقتصاد محيط زيست» ارائه شده است. بر اساس ماده 59 قانون برنامه چهارم توسعه كشور، برای اجرای اين ماده، توانمندسازی لازم پيش‌بينی شده است. در اين مقاله، ضمن بررسی وضعيت آموزش رشته اقتصاد محيط زيست در چند كشور، بازار كار اقتصاد محيط زيست در چند كشور خارجی، ظرفيت‌های سيستمي نيازهای قانونی و عملی كشور به اقتصاد محيط زيست، چارچوب مفهومی براي بررسی توانمندی اقتصاد محيط زيست، تحليل دست‌اندركاران اقتصاد محيط زيست، بررسی وضعيت رشته اقتصاد محيط زيست در دانشگاه‌ها، بررسی وضعيت اقتصاد محيط زيست در تعدادی از دستگاه‌های دولتي، بررسی وضعيت اقتصاد محيط زيست در مهندسين مشاور، نتايج حاصل بنحو خلاصه ارائه شده است. سپس بر اساس يافته‌ها، برنامه اجرايی توان‌افزايی براي اقتصاد محيط زيست در قالب چشم‌انداز، اهداف كلی، راهبردها و اقدامات لازم در هر بعد از ابعاد توانمندی مطرح شده است.

مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

بررسی توان تفرجی پارک جنگلی آبیدر به روش GIS

جاهد تکیه‌خواه

دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی، دانشگاه مازندران، ایران

سید محمد حسینی نصر

استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران، ایران

جعفر اولادی

استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران، ایران

مرتضی شعبانی

کارشناس GIS، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران، ایران


چکیده

به منظور بررسی توان تفرجی پارک جنگلی آبیدر واقع در جنوب غربی سنندج به مساحت 1555 هکتار، از فناوری GIS استفاده شد. ابتدای نقشه‌های شیب، جهت و ارتفاع در نرم‌افزارهای Arc GIS 9.1 و Arcview تهیه شدند؛ سپس با تلفیق آن ها نقشه شکل زمین به دست آمد. با در نظر گرفتن عوامل اقلیمی، دما و رطوبت مشخص شد که پارک جنگلی آبیدر برای 6 ماه از سال یعنی اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر به ترتیب دارای اولویت تفرجی از حیث مشخصه‌های اقلیمی تأثیرگذار بر تفرج و گردشگری در منطقه است و می توان برنامه تفرجی از حیث رضامندی دمایی اعمال کرد. به منظور تهیه نقشه تراکم پوشش گیاهی با بازدید میدانی و با روش آماربرداری ترانسکت خطی اندازه‌گیری و بنا به مدل جهانگردی مخدوم طبقه بندی شد. با روی هم گذاری نقشه شکل زمین، طبقات خاک و پوشش گیاهی نقشه واحدهای محیط زیستی تهیه شد. در نهایت از مقایسه واحدها با مدل جهانگردی مخدوم، نقشه توان تفرجی اولیه به دست آمد. نتایج نشان داد از کل مساحت منطقه، 5 درصد از پارک آبیدر دارای توان تفرج متمرکز طبقه دو، 50 درصد توان تفرج گسترده طبقه یک و 45 درصد از سطح پارک دارای توان تفرج گسترده طبقه دو است.

 

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

بررسی روش‌های ارزش‌گذاری اقتصادی در تحلیل مسائل زیست محیطی شهرها

این مقاله، دسته‌بندی خوبی از پژوهش‌هایی که در ایران در مورد اقتصاد محیط زیست با استفاده از روش‌های مختلف ارزش‌گذاری اقتصادی انجام شده است را ارائه می‌دهد.

حسن ایزدی

عضو هیئت علمی بخش شهرسازی – دانشگاه شیراز

سپیده برزگر

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری – واحد بین‌الملل دانشگاه شیراز


چکیده

امروزه اغلب شهرهای جهان بویژه در کشورهای در حال توسعه با مشکلات و مسائل زیست محیطی مختلفی روبرو هستند که حل آنها نیازمند توجه به عوامل مختلف اقتصادی – اجتماعی، سیاسی، فیزیکی و نهادی و تجزیه و تحلیل آنها است. براي این منظور ارزش‌گذاری مسائل و مشکلات زیست محیطی در ابعاد مختلف گام اساسی در جهت حل مشکلات و همچنین حفاظت و بهرهبرداری از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار محسوب می‌شود. یکی از ابعاد ارزش‌گذاري مسائل محیط زیست، ارزش‌گذاری اقتصادی است که در چند دهه گذشته در ادبیات اقتصاد محیط زیست و توسعه پایدار مطرح بوده است. علاوه بر این، در عرصه عمل نیز ارزش‌گذاری سیاست‌های زیست محیطی بیشتر از گذشته با ملاحظات اقتصادی روبرو گردیده است؛ به گونه‌ای که برای طراحی مناسب سیاست‌های توسعه پایدار و اجرای کارآمد طرح‌ها و پروژه‌ها بویژه در مناطق شهری و همچنین ارزیابی اثرات و پیامدهای زیست محیطی آن، نیاز به تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی در ارتباط با مسائل محیط زیست همواره مدنظر و از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به فراخور موضوعات مورد بررسی، روش‌های مختلف ارزش‌گذاری اقتصادی نیز مطرح و به کار گرفته شده است. این مقاله با بکارگیری روش توصیفی و تطبیقی، به معرفی و طبقه‌بندی روش‌های ارزش‌گذاری اقتصادی مسائل زیست محیطی و مقایسه کاربردهای کلیدی آنها در شهرها و همچنین به نقاط قوت و کاستی‌های هر یک از روش‌های ارزش‌گذاری اقتصادی پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که هریک از روش‌های ارزش‌گذاری ابعاد مختلفی از ارزش کالاها و خدمات زیست محیطی را اندازه‌گیری می‌کند و می‌بایست در بکارگیری هریک از روش‌ها به قابلیت‌ها و نقاط ضعف هریک از آنها توجه کرد. همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که برخی از این روش‌ها در ارزش‌گذاری موضوعات زیست محیطی شهرهای کشور کمتر استفاده شده است. با توجه به اینکه ارزش‌گذاری اقتصادی اثرات زیست محیطی در تصمیم‌سازی براي تخصیص منابع کمیاب نقش مهمی ایفا می‌کند؛ شناخت اصول و کاربرد روش‌های ارزش‌گذاری می‌تواند به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان برای طراحی موثر و مناسب سیاست‌های توسعه پایدار شهری در مواجهه با مشکلات زیست محیطی شهرها کمک نماید.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

بررسی رابطه علیت بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت)

بالاخره چاپ شد! 3 سال از دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد من می‌گذرد و بالاخره مقاله‌ای که از این پایان‌نامه تهیه کرده بودم در شماره دوم نشریه «اقتصاد محیط‌ زیست و انرژی» که برای دانشگاه خودمان است و تازه دو شماره‌اش درآمده، منتشر شد، البته با تلاش و همت زیاد استاد بهرامی که واقعاً مدیون زحمات ایشان هستم. حقیقتاً اگر چیزی در مورد اقتصادسنجی بلد هستم مدیون استاد بهرامی ام. از استاد خیابانی هم صمیمانه تشکر می‌کنم. برای من افتخار بزرگی است که نامم در کنار نام استاد بهرامی و استاد خیابانی در یک مقاله علمی آمده است. انشاءالله خداوند به هر دو استاد طول عمر و توفیقات بیشتر عطا کند.


دکتر جاوید بهرامی

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر ناصر خیابانی

استادیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

مرتضی قاضی

کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مطالعات تجربی روی منحنی کوزنتس محیط زیستی (EKC)، وجود داشتن یا وجود نداشتن یک رابطه به شکل U برعکس بین سطح آلودگی و سطح درآمد را مورد بررسی قرار
می‌دهند. به طور معمول، آنچه که در الگوهای EKC به عنوان پيش‌فرض در نظر گرفته می‌شود آن است كه رابطه بین درآمد سرانه و انتشار آلودگي، تنها يك رابطه عليت يك‌طرفه از درآمد به تغييرات
محيط‌ زيستي است و عكس آن درست نيست. اكنون ديگر اعتبار و صحت اين پيش‌فرض مورد پرسش قرار گرفته است. می‌توان اين ادعا را مطرح نمود كه ممكن است ماهيت و جهت عليت بین رشد اقتصادي و انتشار آلودگي، بسته به اینکه کشورها در چه مرحله‌ای از توسعه
و پیشرفت قرار دارند، از يك كشور به كشور ديگر متفاوت باشد. در این تحقیق به
بررسی تجربی رابطه علّی رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، مبتنی بر آزمون دومرحله‌ای
علیت گرانجری میان درآمد سرانه و انتشار سرانه دی‌اکسید کربن، در کشورهای توسعه‌یافته
و در حال توسعه صادرکننده نفت در دوره زمانی 2005 ـ 1970 پرداخته شد. نتایج نشان داد که در
حالت همگنی کوتاه‌مدت و بلندمدت و همچنین حالت ناهمگنی کوتاه‌مدت و همگنی بلندمدت، رابطه علیت کوتاه‌مدت یک‌طرفه از درآمد به انتشار و در
بلندمدت رابطه علیت قوی دوطرفه بین انتشار و درآمد وجود دارد. افزون بر این،
در حالت همگنی کوتاه‌مدت و ناهمگنی بلندمدت، رابطه علیت دوطرفه بین
انتشار و درآمد در کل پانل برقرار است. آزمون‌های علیت تک کشوری، یعنی حالت
ناهمگنی ضرایب کوتاه‌مدت و بلندمدت، نیز نشان می‌دهند که جهت علیت بلندمدت و
کوتاه‌مدت در کشورهای صادرکننده نفت متفاوت است که علت این مسئله می‌تواند
تفاوت‌های ساختاری و اقتصادی این کشورها باشد.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

Page 1 of 612345...Last »