گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

احداث جنگل عمودی برای مقابله با آلودگی هوا

کشور چین اخیرا برای گذر زودهنگام از بحران آلودگی هوا در یکی از شهرهای خود، دست به اقدامی ابتکاری برای احداث برج های سبز زده است که ترکیبی از ساختارهای معماری را شامل می‌شود.
در برج های عمودی چین مجموعاً یک هزار و 100 درخت و ترکیبی از 2 هزار و 500 بوته و گیاه وجود دارد  که قادر اند سالانه 25 تن دی‌اکسید کربن و تولید روزانه 60 کیلوگرم اکسیژن به همراه داشته باشند.

Read More →