گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

نکات کاربردی برای تغذیه ورزشکاران روزه دار – بخش 2

نکاتی برای بهبود توان ورزشکاران روزه‌دار در تمرینات:

شدت و طول مدت ورزش باید بر اساس آمادگی فرد، وضعیت ذخایر آب بدن و شرایط محیط تطبیق داده شده و به ورزشکار تصریح شود که بیش از توان خود به تمرین نپردازد.

در شرایط روزه داری، در صورت رعایت یک برنامه غذایی مناسب در وعده افطار و سحری، تمرین صبحگاهی بهتر تحمل می‌شود. البته استراحت پس از این تمرین و عدم افزایش فشار تمرینی می‌تواند راهگشا باشد.

یک برنامه تمرینی در زمان نزدیک به افطار نیز می‌تواند با توجه به مصرف مواد غذایی پس از تمرین در وعده افطار، بازتوانی بهتر و سریعتری را موجب شود.

در فاصله زمانی 3-2 ساعت پس از افطار (بر اساس حجم و ترکیب وعده افطار) نیز می‌توان یک برنامه تمرینی خاص در نظر گرفت که با توجه به امکان مصرف مواد غذایی و مایعات، این بخش تمرین می‌تواند با بازتوانی سریعتر همراه باشد. البته برنامه زمان‌بندی خواب ورزشکار نباید تحت تاثیر این برنامه تمرین، دچار چالش شود.

به گزارش گروه کوه نوردی کلکچال به نقل از فدراسیون پزشکی ورزشی، برنامه تمرینی مقاومتی می‌تواند تعادل منفی ازت در بدن را کاهش دهد. لذا در برنامه تمرینات دوران روزه‌داری، تمرین مقاومتی را فراموش نکنید.

برای کاهش اتلاف آب بدن و دهیدراته شدن ورزشکار، توصیه می‌شود از تمرین در محیط های گرم خودداری کرده و از دوش با آب خُنک غافل نشوند. 

نویسنده: جناب آقای دکتر محمد حضوری – رئیس “کمیته تغذیه” فدراسیون پزشکی ورزشی 

با سپاس فراوان – گروه کوه نوردی کلکچالwww.kolakchal.irwww.kolakchal.com

Read More →