گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

صنایع و تشدید آلودگی هوا در روزهای خاکستری پایتخت!

روزنامه نوآوران- شینا انصاری؛ تمركز جمعيت، صنعت و خدمات در ۲/۱ مساحت كل كشور متاسفانه محيط زيستي بسيار آسيب پذير و شكننده را براي تهران رقم زده است. اين نامتوازن بودن فعاليت ها و عدم تناسب فشار و تراكم ايجاد شده در تهران با منابع و ظرفيت هاي زيستي اين شهر معضلات عديده محيط زيستي را ايجادکرده است كه بايد گفت آلودگي هوا در حال حاضر يكي از ملموس ترين آلودگي هاي زيست محيطي اين ابَرشهر است.

بخشي از آلودگي هواي شهر تهران ناشي از منابع ثابت آلودگي است؛ هرچند سهم اين بخش در قياس با منابع متحرک همچون خودروها و موتورسيکلت‌ها ناچيز است، ولي در شرايط پايداري جوي و اينورژن، لزوم توجه به اين دسته از منابع آلودگي بيش از پيش احساس مي‌شود.

پيک آلودگي، ممانعت از استقرار بيشتر صنايع در تهران و تسريع در انتقال صنايع آلاينده و… را اجتناب ناپذير مي كند. 

Read More →

صنایع و تشدید آلودگی هوا در روزهای خاکستری پایتخت!

روزنامه نوآوران- شینا انصاری؛ تمركز جمعيت، صنعت و خدمات در ۲/۱ مساحت كل كشور متاسفانه محيط زيستي بسيار آسيب پذير و شكننده را براي تهران رقم زده است. اين نامتوازن بودن فعاليت ها و عدم تناسب فشار و تراكم ايجاد شده در تهران با منابع و ظرفيت هاي زيستي اين شهر معضلات عديده محيط زيستي را ايجادکرده است كه بايد گفت آلودگي هوا در حال حاضر يكي از ملموس ترين آلودگي هاي زيست محيطي اين ابَرشهر است.

بخشي از آلودگي هواي شهر تهران ناشي از منابع ثابت آلودگي است؛ هرچند سهم اين بخش در قياس با منابع متحرک همچون خودروها و موتورسيکلت‌ها ناچيز است، ولي در شرايط پايداري جوي و اينورژن، لزوم توجه به اين دسته از منابع آلودگي بيش از پيش احساس مي‌شود.

پيک آلودگي، ممانعت از استقرار بيشتر صنايع در تهران و تسريع در انتقال صنايع آلاينده و… را اجتناب ناپذير مي كند. 

Read More →

صنایع و تشدید آلودگی هوا در روزهای خاکستری پایتخت!

روزنامه نوآوران- شینا انصاری؛ تمركز جمعيت، صنعت و خدمات در ۲/۱ مساحت كل كشور متاسفانه محيط زيستي بسيار آسيب پذير و شكننده را براي تهران رقم زده است. اين نامتوازن بودن فعاليت ها و عدم تناسب فشار و تراكم ايجاد شده در تهران با منابع و ظرفيت هاي زيستي اين شهر معضلات عديده محيط زيستي را ايجادکرده است كه بايد گفت آلودگي هوا در حال حاضر يكي از ملموس ترين آلودگي هاي زيست محيطي اين ابَرشهر است.

بخشي از آلودگي هواي شهر تهران ناشي از منابع ثابت آلودگي است؛ هرچند سهم اين بخش در قياس با منابع متحرک همچون خودروها و موتورسيکلت‌ها ناچيز است، ولي در شرايط پايداري جوي و اينورژن، لزوم توجه به اين دسته از منابع آلودگي بيش از پيش احساس مي‌شود.

پيک آلودگي، ممانعت از استقرار بيشتر صنايع در تهران و تسريع در انتقال صنايع آلاينده و… را اجتناب ناپذير مي كند. 

Read More →

صنایع و تشدید آلودگی هوا در روزهای خاکستری پایتخت!

روزنامه نوآوران- شینا انصاری؛ تمركز جمعيت، صنعت و خدمات در 2/1 مساحت كل كشور متاسفانه محيط زيستي بسيار آسيب پذير و شكننده را براي تهران رقم زده است. اين نامتوازن بودن فعاليت ها و عدم تناسب فشار و تراكم ايجاد شده در تهران با منابع و ظرفيت هاي زيستي اين شهر معضلات عديده محيط زيستي را ايجادکرده است كه بايد گفت آلودگي هوا در حال حاضر يكي از ملموس ترين آلودگي هاي زيست محيطي اين ابَرشهر است.

بخشي از آلودگي هواي شهر تهران ناشي از منابع ثابت آلودگي است؛ هرچند سهم اين بخش در قياس با منابع متحرک همچون خودروها و موتورسيکلت‌ها ناچيز است، ولي در شرايط پايداري جوي و اينورژن، لزوم توجه به اين دسته از منابع آلودگي بيش از پيش احساس مي‌شود.

منابع ثابت آلودگي هوا کارخانه‌‌ها و کارگاه‌ها، وسايل گرمايش خانگي و تجاري و منابع متفرقه همچون سوزاندن ضايعات را شامل مي‌شود.

امروزه به‌نظر مي‌رسد که سهم آلودگي منابع ثابت با توجه به کثرت منابع متحرک طي ساليان اخير و با لحاظ برخي اقدامات کنترلي صورت گرفته در جهت رفع آلودگي هوا در واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي كاهش يافته باشد، اما با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي کلانشهر تهران و محاط شدن آن توسط ارتفاعات بخش شمالي که تهران را به دهليزي عميق، صرفا با يک مسير ورودي هوا از سمت غرب اين کلانشهر بدل کرده است، استقرار و فعاليت عمده واحدهاي صنعتي و توليدي بزرگ کشور در پهنه غربي و دقيقا در مسير جريان ورودي هوا درصورت عدم‌رعايت ملاحظات محيط‌زيست از سوي صنايع، موجب پراکنش و هدايت آلودگي‌ها به مناطق دروني شهر تهران و تبديل اين دهليز به انباني مملو از آلاينده‌هاي محيطي مي‌شود. برهمين اساس يكي از محورهاي اساسي در برنامه جامع کاهش آلودگي هواي تهران و هفت كلانشهر كشور به کنترل و ساماندهي منابع ثابت به ويژه صنايع اختصاص دارد.

اين در حالي است که با وجود انجام برخي اقدامات و فعاليت‌ها درخصوص کنترل منابع ثابت و پايش محيط‌زيست در واحدهاي صنعتي و توليدي همچون نصب و بهينه‌سازي‌ فيلتراسيون، اسکرابر، بهينه‌سازي‌ ماشين آلات، تعطيلي بخش‌هاي آلاينده، تغيير در فرآيند توليد، جايگزيني خطوط فرسوده با خطوط واجد فناوري روز و انتقال واحدهاي با ماهيت آلايندگي به خارج از محدوده مسکوني، بايد اذعان داشت با توجه به تمركز عمده صنايع آلاينده در كلانشهرها در شرايط انباشت آلاينده ها، جلوگيري از فعاليت واحدهاي آلاينده مانند ريخته گري ها، معادن شن و ماسه و صنايع كاني غيرفلزي و تعطيلي موقت فعاليت پروژه هاي عمراني داخل محدوده هاي شهري مي تواند از تشديد بيشتر آلودگي هوا در اين ايام جلوگيري كند.

نکته ديگر قابل اشاره درباره منابع ثابت آلودگي هوا، استفاده از سوخت‌هاي فسيلي ميان تقطير ( مازوت، گازوئيل و…) در مصارف گرمايشي و نيز در بخش‌هاي صنعتي و تجاري در فصل سرما و شرايط پايدارجوي است که خوشبختانه در سال جاري سهم مصرف سوخت گاز در مقايسه با سوخت مازوت در اكثر نيروگاه هاي فعال در كلانشهرها به ميزان 33 درصد افزايش يافته است و از اين روي عدم استفاده از سوخت مازوت حتي الامكان در روزهاي با پتانسيل بالاي آلودگي در شهرهاي بزرگ صنعتي مورد انتظار است.

در حال حاضر متاسفانه بيش از 60 درصد صنايع آلاينده كشور كه مشمول يك درصد عوارض آلايندگي ( موضوع تبصره يك ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده) هستند در هشت كلانشهر بارگذاري كرده اند و اين موضوع ضرورت توجه اساسي به تمهيدات موثر كنترل آلودگي از سوي صنايع و نيز فراهم کردن بسترهاي لازم جهت دسترسي صنعت و خدمات به سوخت مناسب به ويژه در زمان‌هاي پيک آلودگي، ممانعت از استقرار بيشتر صنايع در تهران و تسريع در انتقال صنايع آلاينده و… را اجتناب ناپذير مي كند.

بي‌شک عنايت بيشتر به نقش مؤثر منابع ثابت حتي در شکل سوزاندن ضايعات در حاشيه و پيرامون شهر مي‌تواند نقطه قوتي در کاهش سهم اين منابع در ايجاد آلودگي و به تبع آن سير نزولي آلودگي هوا در روزهاي پيش روي پايتخت باشد.

Read More →

شب چله، آیین کهن ایرانی

محمد علی دادخواه در گفت و گو با انتخاب خبر درباره شب یلدا می گوید: رسوم ایرانی همه دارای رازها و رمزهای پند آمیزی است؛ بدینگونه که شما در نهایت افسردگی شادی را، در جنگ صلح را، و در تاریکی نور را پیدا می کنید و یلدا یکی از این نمودها است که همانند دیگر رسم ها و بزم های ایرانی در تاریک ترین و طولانی ترین شب روشنایی؛ نور، عشق و پیوند را به دست می آورید.

ادامه را در اینجا بخوانید.

 شما را همچنین به خواندن نظر حسین عبیری گلپایگانی، فعال محیط زیست، درباره‌ی رفتار محیط زیستی در شب چله دعوت می‌کنم: تابناک

 

Read More →