گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

آسیب های نرخ بیکاری – ضعف کم کاری

باور کنیم افزایش نرخ بیکاری درد است، اما تردید نکنیم در بین عوامل تولید، دو عامل مدیریت و نیروی کار متهم به کم کاری غیر عادی و یا حتی سندروم کم کاری هستند. با توجه به وسعت کشور می توان با تدبیر به کاهش نرخ بیکاری امید داشت و این درد را تا حدودی درمان کرد، اما راه درمانی سندروم کم کاری، رشد فرهنگی و اراده ملی نیاز دارد.

به درد بیکاری از این جهت توجه لازم نمی شود، که  مدیران بالادست کماکان با اتکا به تسهیلات بانکی در برخی از نهادها مانند کمیته امداد و غیره برای اجرای برخی فعالیت های قابل انجام، مانند

Read More →

آسیب های نرخ بیکاری – ضعف کم کاری

باور کنیم افزایش نرخ بیکاری درد است، اما تردید نکنیم در بین عوامل تولید، دو عامل مدیریت و نیروی کار متهم به کم کاری غیر عادی و یا حتی سندروم کم کاری هستند. با توجه به وسعت کشور می توان با تدبیر به کاهش نرخ بیکاری امید داشت و این درد را تا حدودی درمان کرد، اما راه درمانی سندروم کم کاری، رشد فرهنگی و اراده ملی نیاز دارد.

به درد بیکاری از این جهت توجه لازم نمی شود، که  مدیران بالادست کماکان با اتکا به تسهیلات بانکی در برخی از نهادها مانند کمیته امداد و غیره برای اجرای برخی فعالیت های قابل انجام، مانند

Read More →

آسیب های نرخ بیکاری – ضعف کم کاری

باور کنیم افزایش نرخ بیکاری درد است، اما تردید نکنیم در بین عوامل تولید، دو عامل مدیریت و نیروی کار متهم به کم کاری غیر عادی و یا حتی سندروم کم کاری هستند. با توجه به وسعت کشور می توان با تدبیر به کاهش نرخ بیکاری امید داشت و این درد را تا حدودی درمان کرد، اما راه درمانی سندروم کم کاری، رشد فرهنگی و اراده ملی نیاز دارد.

به درد بیکاری از این جهت توجه لازم نمی شود، که  مدیران بالادست کماکان با اتکا به تسهیلات بانکی در برخی از نهادها مانند کمیته امداد و غیره برای اجرای برخی فعالیت های قابل انجام، مانند

Read More →

آسیب های نرخ بیکاری – ضعف کم کاری

باور کنیم افزایش نرخ بیکاری درد است، اما تردید نکنیم در بین عوامل تولید، دو عامل مدیریت و نیروی کار متهم به کم کاری غیر عادی و یا حتی سندروم کم کاری هستند. با توجه به وسعت کشور می توان با تدبیر به کاهش نرخ بیکاری امید داشت و این درد را تا حدودی درمان کرد، اما راه درمانی سندروم کم کاری، رشد فرهنگی و اراده ملی نیاز دارد.

به درد بیکاری از این جهت توجه لازم نمی شود، که  مدیران بالادست کماکان با اتکا به تسهیلات بانکی در برخی از نهادها مانند کمیته امداد و غیره برای اجرای برخی فعالیت های قابل انجام، مانند

Read More →

آسیب های نرخ بیکاری – ضعف کم کاری

باور کنیم افزایش نرخ بیکاری درد است، اما تردید نکنیم در بین عوامل تولید، دو عامل مدیریت و نیروی کار متهم به کم کاری غیر عادی و یا حتی سندروم کم کاری هستند. با توجه به وسعت کشور می توان با تدبیر به کاهش نرخ بیکاری امید داشت و این درد را تا حدودی درمان کرد، اما راه درمانی سندروم کم کاری، رشد فرهنگی و اراده ملی نیاز دارد.

به درد بیکاری از این جهت توجه لازم نمی شود، که  مدیران بالادست کماکان با اتکا به تسهیلات بانکی در برخی از نهادها مانند کمیته امداد و غیره برای اجرای برخی فعالیت های قابل انجام، مانند

Read More →

آسیب های نرخ بیکاری – ضعف کم کاری

باور کنیم افزایش نرخ بیکاری درد است، اما تردید نکنیم در بین عوامل تولید، دو عامل مدیریت و نیروی کار متهم به کم کاری غیر عادی و یا حتی سندروم کم کاری هستند. با توجه به وسعت کشور می توان با تدبیر به کاهش نرخ بیکاری امید داشت و این درد را تا حدودی درمان کرد، اما راه درمانی سندروم کم کاری، رشد فرهنگی و اراده ملی نیاز دارد.

به درد بیکاری از این جهت توجه لازم نمی شود، که  مدیران بالادست کماکان با اتکا به تسهیلات بانکی در برخی از نهادها مانند کمیته امداد و غیره برای اجرای برخی فعالیت های قابل انجام، مانند

Read More →

در دامغان چه گذشت؟ نگاهی به سومین نشست فصلی سمن های محیط زیست ایران

بیست و هفتم تا بیست و نهم آبان ماه شهر دامغان میزبان سومین نشست فصلی سازمانهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور بود. همچون اجلاس تبریز، برای ثبت در آرشیو فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی در این نوشته به برخی از آنچه در متن و حاشیه این همایش گذشت می پردازم.

قبل از هر چیز جا داره به سهم خودم تشکر ویژه داشته باشم از برگزارکنندگان این همایش و بویژه مهندس برنجی عزیز که همه تلاش خود را برای هر چه بهتر برگزار شدن این مراسم صرف کردند.

سازمانهای غیردولتی کاذب، یک کارگاه خیلی خوب
برخلاف تبریز، کارگاه این دوره که با موضوع سازمانهای غیردولتی کاذب و با تسهیلگری پدرام موسوی و هادی حدادی برگزار شد بسیار خوب بود. برگزاری چنین کارگاه هایی و افزایش دانش مهمترین نیاز این روزهای سازمانهای غیردولتی در ایران است، حتی مهمتر از مجوز فعالیت.

سخنرانی های خسته کننده مدیران دولتی
طبق معمول چند نفر از مدیران دولتی و بویژه مدیران منابع طبیعی در این همایش سخنرانی کردند ولی سخنرانی آنها چیزی جز تکرار یک سری حرفهای خسته کننده و آمار تکراری نبود. آنچه تاسف بار است اینست که هیچکدام از این افراد نمی توانستند در مورد نقش سازمانهای غیردولتی دو سه جمله به درد بخور بگویند.

مهناز مظاهری برای چه به سمنان آمده بود؟!
مهناز مظاهری، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست یکی از سخنرانان مراسم افتتاحیه بود. نکته جالب در سخنرانی کوتاه خانم مظاهری این بود که وی سه بار و به شکل های مختلف به آخرین شبکه ملی سازمانهای غیردولتی محیط زیستی  اشاره کرد. تاکید معاون سازمان به این مساله و به این شکل، جالب و عجیب بود! البته از آن جالب تر این بود که این صحبت ها از سوی نمایندگان سمن های محیط زیستی مورد توجه قرار نگرفت!

کار ارزشمند نمایندگان سمن های محیط زیست
بابک مغازه ای و سیاوش آقاخانی به عنوان نمایندگان سمن های محیط زیستی کشور در گروه تدوین بخش محیط زیست برنامه ششم توسعه کار ارزشمندی انجام دادند و بیش از آنچه که تصور می شد اثرگذار بودند و مواد قانون را در جهت تامین منافع محیط زیست تعدیل کردند. این تجربه موفق می تواند چراغی پیش روی فعالیت گروه های محیط زیستی ایران برای اثرگذاری بر حاکمیت باشد.

سخنان مشکینی خوب بود، سمن ها منتظر عمل هستند
جلسه با بهمن مشکینی معاون سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور یکی دیگر از بخش های همایش دامغان بود. هر دو طرف حرفهای یکدیگر را شنیدند. حرفهای مشکینی در خصوص سرعت بخشیدن به روند صدور مجوز سمن ها امیدوار کننده بود اما قرار نیست تا همیشه امیدوار ماند، سمن ها منتظر عمل هستند.

منابع طبیعی؛ یک تردید
در ماه های اخیر شاهد افزایش توجه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به سازمانهای غیردولتی زیست محیطی بوده ایم. اسپانسر اصلی این همایش نیز همین سازمان بود. در کنار همه اثرات خوب این حمایت ها، تردید هایی نیز نسبت به آینده وجود دارد. اینکه این حمایت ها با چه هدفی است و آنچه که پیش روی ماست  را تنها گذر زمان مشخص خواهد کرد.

شبکه، یک قدم به جلو
شبکه ملی یک قدم به جلو رفت. منظور از «شبکه» هیچ شبکه خاصی نیست، نه آخرین شبکه موجود و نه شبکه ای که در کسب مجوز است. منظورم از «شبکه» همین آشنایی ها و دوستی بین نمایندگان سمن های مختلف از سراسر کشور است. اتفاق مبارکی که حاصل بیشتر با هم بودن است، اتفاق خوشایندی که اگر به حد کمال خود برسد از هر مجوزی ارزشمندتر و اثرگذارتر خواهد بود.

انتخابات شورای هماهنگی و انتظارات
انتخاب 5 نفر برای تدوین اساسنامه شبکه ملی و شبکه های استانی هم برگزار شد. البته این انتخابات کاملاً غافلگیرکننده و خارج از برنامه بود و اصلاً در برنامه همایش اعلام نشده بود. از آنجائیکه در کارگاه سازمانهای غیردولتی کاذب آموختیم که “دموکراسی بدترین خوب ممکن است” فلذا باید قبول کرد همیشه و در همه حال دموکراسی راهگشا نخواهد بود و بر همین اساس ما هم نمی پرسیم این انتخابات از کجا آمد!
در کنار دوستان شورای هماهنگی هستیم تا به خوبی از عهده وظایفشان برآیند، زیرا که موفقیت آنها موفقیت همه ماست. البته شورای هماهنگی باید بداند در این مسیر گاهی با حاشیه های پر رنگ تر از متن مواجه خواهد شد. ایجاد هماهنگی مهمتر از تدوین اساسنامه و امثالهم است. و البته یک پیشنهاد: شورای هماهنگی اگر می خواهد موفق باشد یک دور با دقت صحبتهای مهناز مظاهری در افتتاحیه همایش سمنان را مرور کند. هماهنگی واقعی و پایدار وقتی به وجود می آید که به ریز و درشت چالش های پیش روی شبکه توجه کرد.

صبحانه، ناهار و شام های غیر محیط زیستی
اجزای صبحانه در بسته بندی های کوچک ارایه می شد، برای یک صبحانه معمولی حداقل ده تکه زباله تولید می شد. ناهار و شام ها هم بلااستثناء گوشتی بودند، 6 وعده غذای گوشتی در 3 روز. برای ما حامیان محیط زیست خوب نیست که اینچنین نسبت به اثرات وحشتناک صنعت تولید گوشت بر گرمایش جهانی، نابودی منابع آبی، از بین رفتن جنگل ها و زجر و آزار حیوانات بی تفاوت باشیم.

جنگل ابر میراث مشترک همه ماست
یکی از نقاط ارزشمند این همایش حضور نمایندگان سمن های زیست محیطی در جنگل ابر بود. جنگل بی نظیری که قربانی رفتارهای بی خردانه و طبیعت ستیزانه می شود. نمایندگان سمن های محیط زیست کشور پس از دریاچه ارومیه، این بار در جنگل ابر گرد هم آمدند تا فریاد بزنند جنگل ابر میراث مشترک همه ماست.

Read More →