گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

بیانیه پایانی نخستین نشست ملی هم‌اندیشی تالابی

     گفتگوی نگارنده با خبرگزاری مهر در زمینه بیانیه پایانی نخستین نشست ملی هم‌اندیشی تالابی که در مورخ ۳۱ تیرماه و ۱ مردادماه ۱۳۹۴ در محل مرکز آموزش منابع طبیعی جوانشیر کرج برگزار گردید را می‌توانید در زیر بخوانید:      خبرگزاری مهر: سخنگوی دبیرخانه گروه هم‌اندیشی سازمان‌های غیردولتی تالابی با اشاره به ضرورت تعیین، تصویب […]

Read More →

چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(4)

 راهبردها  و  راهکارها: …ادامه…..

راهبرد کلان 3 :

اتخاذ ديپلماسي فعال و اثرگذار منطقه اي و بين المللي

اقدامات و راهکارها :

 1. اولويت در توسعه و بهر ه برداري بهينه از منابع آبي حوضه هاي آبريز مرزي و مشترك و التزام به معاهدات و ساختارهاي حقوقي مرتبط با آن
 2.   ايجاد و توسعة نظامهاي فني، حقوقي و مبادلة آب در چارچوب كنوانسيونهاي ذيربط بين المللي با لحاظ نمودن ظرفيتهاي منابع آبي و آب مجازي در راستاي توسعه امنيت آبي كشور
 3. مبادلة تفاهم نامه‌هاي منطقه‌اي و بين المللي مرتبط با حفاظت خاک و کنترل فرسايش.
 4. تلاش در جهت هم افزايي كنوانسيون هاي زيست محيطي در سطح ملي به منظور ارتقاي بهره وري اقدامات

 راهبرد كلان 4 :

ايجاد و حفظ نظام حقوقي حقابه  زيست محيطي رودخانه ها ، تالابها ، درياچه ها و چالاب­هاي بياباني 

اقدامات و راهکارها :

 1. تعيين ظرفيت تحمل حوضه­ها به منظور برقراري تعادل بين منافع ريست­محيطي، اجتماعي و اکوسيستم هاي آبي
 2. الزام وزارت نيرو به تامين و تضمين حقابه محيط زيست
 3. تصريح حقابه ها در قوانين زيست­محيطي و الزام دادگاههاي قضايي کشور به رسيدگي سریع آن
 4. ارزيابي دوره اي نياز آبي اکوسيستم­هاي آبي از  طريق تشکيل کميته هاي تخصصي منطقه اي و محلي
 5. ارتقاء همکاريهاي بين المللي و تبادل تجربيات به منظور استفاده از الگوها و طرحهاي شاخص بين المللي در کشور
 6. منظور نمودن ظرفيتهاي آبي و ارزش كامل اقتصادي، ذاتي، سياسي، امنيتي، اجتماعي و زيست­محيطي در طر حهاي كالبدي و آمايش سرزمين
 7. حفاظت از پوشش گياهي و ذخاير ژنتيکي  اکوسيستمهاي مناطق بياباني
 8. افزايش تنوع گونه اي در عمليات بيابان‌زدايي و تثبيت ماسه هاي روان
 9. توسعة روشهاي مديريت ريسک مخاطرات آب و هوايي و بحرانهاي کمي و کيفي آب

 راهبرد كلان5 :

توسعه تحقيقات و فناوري با رويکرد مديريت دانش محور

اقدامات و راهکارها :

 1.   تقويت و تمرکز نظام مديريت دانش و پژوهش در حوزه بيابانزدايي، تخريب سرزمين و خشکسالي
 2. تحقيق و سياست سازي براي فنّاوري هاي جديد و نوپا
 3. تقويت همکاري با دانشگاه هاي مرتبط براي برگزاري دوره هاي آموزشي علم و فنّاوري و بعلاوه درگير نمودن و استفاده از مشارکت دانشجويان در تحقيقات ريزگردها
 4. ارتقاء سطح علمي نشريات و همايشهاي مرتبط و افزايش کيفي محتواي آنها
 5. ايجاد شبکه اي از متخصصان و علاقه مندان در حوزه ريزگرد
 6. بهبود نظام ارزيابي، اثربخشي و اولويت بندي پروژه هاي تحقيقاتي
 7. ارتقاء فناوري هاي بومي و بومي سازي فناوريهاي جديد
 8. تشويق و تقويت مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري تحقيقات و فناوري­های مرتبط
 9. تقويت ارتباط دانشگاه، صنعت، اجرا و موسسات تحقيقاتي
 10. تامين اعتبارات تحقيقاتي و تنوع بخشي به آن،بهبود خدمات پشتيباني تحقيقات
 11. ارتقاءکيفييت پروژه هاي دانشجويي
 12. تامين وتوسعه ظرفيت نيروي انساني متخصص در حوزه بيابانزدايي ، تخريب سرزمين و خشکسالي

                                         ……ادامه دارد……..

Read More →