گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

دوره گذر (تنفس ، استراحت …) و دیگر مراحل تحول طرح های کلاسیک جنگلداری

 
کد خبر: ۲۹۲۸۰
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ – ۲۱:۳۱
دوره گذر (تنفس ، استراحت …) و دیگر مراحل تحول طرح جنگلداری مدل جنگل دریاچه آبیتیبی: طرح تحول از جنگلداری کلاسیک به مدیریت پایدار جنگل به منظور برقراری ارتباط میان گروه های مختلف (جوامع محلی، بخش دولتی و بخش خصوصی ) و توسعه استفاده های چند منظوره در جنگلی به وسعت 1 میلیون هکتار از سال 1992 در جنگلهای شمال شرق آنتاریو کانادا در سه فاز (دوره هر فاز 5 سال) تا 2007 انجام گرفت.
زیست بوم/مرتضی شریفی*: علم اکولوژی نسبت به بقیه علوم یک علم جوان و به بیانی نا بالغ و در حال رشد تلقی می شود و دست آورد های علمی جدید در آن هر روزه محتمل می باشد. مدیریت محیط زیست طبیعی از جمله مدیریت جنگل به تبعیت از آن در حال تغییر و تحول است. مدل مدیریت کلاسیک جنگلداری جای خود را به مدل های مدیریتی علمی و پیشرفته از قبیل :
Integrated Approach Forest Management
Holistic Approach Forest Management
Ecological Approach Forest Management
Sustainable Approach Forest Management
و … می دهد. تحول از طرح جنگلداری کلاسیک به مدل پیشرفته علمی یک شبه انجام نمی گیرد بلکه طی یک بازه زمانی معمول می شود این بازه یا دوره را اصطلاحاً “دوره گذر Transition period” نامیده می شود. از آنجائیکه تصمیم به تحول در طرح جنگلداری زمانی اتخاذ می شود که به این جمعبندی رسیده باشیم که طرح مدیریت موجود اصل استمرار ( حفظ پتانسیل ) جنگل را به خطر می اندازد (برای نمونه گفته می شود با طرح های مدیریت موجود کمیت و کیفیت جنگلهای هیرکانی سیر نزولی را طی می کند آیا نمیکند؟)
لذا از آنجایئکه ضرر به طبیعت در مواردی می تواند جبران ناپذیر باشد. مسلم است در این دوره فشار های ناشی از فعالیت انسانی به جنگل اعم از بهره برداری و… حذف و ابزار حفاظتی افزایش می یابد. بعضی ها این دوره را تجدید نفس یا استراحت برای جنگل تلقی می کنند ولی بهیجوجه این به معنی رها کردن جنگل به حال خود نمی باشد بلکه پرکارترین مقطع برای برنامه ریزان و محافظین جنگل تلقی می شود. در بیان علمی مدیریت نوین جنگل این دوره فاز ارزیابی (Assessment) می نامند.
ارزيابي اصولاً به سنجش منابع (اعم از طبيعي، انساني، مالي و…) که به تدوين برنامه جدید با پيش بيني خروجي مشخص منتهي مي گردد، اطلاق مي شود. ارزيابي علمي محيط زيست طبيعي پيش نياز هاي خاص خود را دارد ازجمله پيش نياز وجود اصول راهنماء شفاف مثل جامع نگري، مشارکت ، فقرزدائي و… مي باشد(Guiding Principle) . در قدم بعدی(Policies) سياست ها به تبعيت از سياست هاي جهاني مثل رويکرد ريو، هلسينکي و … که جزء تعهدات ملي مي باشد بایستي بومي وعملياتي شده و مورد توجه قرار گيرند.
در مرحله سوم ( Broad Objectives)اهداف کلان مثل توسعه پايدار، رشد اقتصادي و …مطرح مي گردد. شایان ذکر است که رکن اصلي ارزيابي اصولي وجود فوق تخصص های طراحي محيط و ديگر تخصص هاي مرتبط مي باشد و نتیجه ارزیابی به (Practice Note)مجوز اجراء های جدید در جنگلهای مورد نظر منتهي به صدور مجوز اجرائی مي گردد که مي تواند يکي از گزينه هاي اجرائي زير را شامل شود:
جنگلداري براي توسعه روستائي،
جنگلداري براي گردشگري طبيعت،
جنگلداري براي حفظ محيط زيست
و…
نیاز است برنامه ريزي مديريتي محيط زيست طبيعي شکننده سرزمين مان از چنین چارچوب علمي مشخصي تبعيت کند شایان ذکر است که تحول طرحهاي جنگلداري مطرح می باشد( تحول مدیریت نه تعطيلي مدیریت) . تلاش به ارایه يک مدل و چارچوب علمي قابل قبول بوده که قادر به ارائه مدل جنگلداري براي حفظ محيط زيست باشد. رها کردن جنگل وطبيعت همراه با معضلات اجتماعي و اقتصادي حفاظت محسوب نمي شود. مديريت حفاظتي منابع طبيعي از ظرافت و پيچيدگي خاص برخوردار بوده ، تامین نياز هاي تکنيکي و مادي آن (منابع فیبری جایگزین ، معیشت جایگزین و …) نیاز مبرم برای تحول جنگلداري کلاسيک موجود مي باشد. نه تنها اعتقاد به تحول طرحهاي جنگلداري با رويکرد جنگلداري براي حفظ محيط زيست داريم بلکه در ارتباط با مجموعه طرحهاي منابع طبيعي اين مهم قابل پذيرش مي باشد.
منتها به جاي شعار احساسي بايد مدل مديريتي جايگزين در چارچوب علمي با قابليت اجرائي با ملحوظ داشتن شرايط عيني و ذهني ارائه شود. شاید این مباحث برای ما تازگی داشته باشد تا آنجائیکه حاشیه سازان واژه دوران گذر را یک واژه ساختگی می نامند برای شفاف سازی، چگونگی دوران گذر و دیگر مراحل تحول طرح جنگلداری در کشور کانادا را مورد بررسی قرار می دهیم البته نه اینکه اعتقاد داشته باشیم عیناً در جنگلهای هیرکانی می توان آنرا عملیاتی نمود اما می توان از آن ایده گرفته چارچوب تحول در جنگلهای هیرکانی را با ملحوظ داشتن شرایط بیوفیزیکی و اجتماعی و اقتصادی خاص ترسیم نمود.
دوره گذر (تنفس ، استراحت …) و دیگر مراحل تحول طرح جنگلداری مدل جنگل دریاچه آبیتیبی:
طرح تحول از جنگلداری کلاسیک به مدیریت پایدار جنگل به منظور برقراری ارتباط میان گروه های مختلف (جوامع محلی، بخش دولتی و بخش خصوصی ) و توسعه استفاده های چند منظوره در جنگلی به وسعت 1 میلیون هکتار از سال 1992 در جنگلهای شمال شرق آنتاریو کانادا در سه فاز (دوره هر فاز 5 سال) تا 2007 انجام گرفت.
فاز اول: 1992-1997
1. برنامه های مطالعاتی و تحقیقاتی دوره گذر (استفاده از تجربیات گذشته برای ارائه راهکارهای آینده:
a. تنوع زیستی جنگلهای در وضعیت موجود (مطالعه موردی د 50 سایت)
b. بازبینی تاریخچه آتش سوزی
c. وضعیت آثار طبیعی و فرهنگی
d. و ….
2. پروژه های مطالعاتی کاربردی در مدیریت نوین
a. حمل و نقل و تخریب خاک
b. متغییر های مطرح در مدیریت جنگل
c. آبخیزداری و زهکشی در مدیریت جنگل
d. تغییرات مواد معدنی مورنیاز درختان جنگلی
e. تاثیرات بهره برداری بر پایداری جنگل
f. تاثیرات بیولوژیکی و فیزیکی تخریب مناطق توربی
3. پروژه های جوامع محلی و جنگل
a. مدل نشانزد توسعه جوامع محلی
b. ارزیابی توان تجاری محصولات فرعی
c. طبیعت گردی
d. مراکز خود اشتغالی
e. شیلات
f. و …
4. پروژه های مربوط به ساخت ابزار برای مدیریت نوین جنگل
a. جمع آوری داده ها جهت کلاسه بندی اکوسیستم های جنگلی
b. ایجاد پایگاه اطلاعات رقومی جنگل در محیط GIS
c. مدل سازی تخریب خاک و پوشش
5. پروژه های مدیریت کلیه ارزش های جنگل
a. پاکسازی جنگل از زباله
b. بررسی نیاز های توسعه اکوتوریسم
c. ایجاد مسیر های عبور طبیعی
d. ایجاد گروه اکتشافی جنگل
فاز دوم:تعریف معیارها و شاخص ها 1997-2002
1- اندازه گیری پارامتر های اکولوژیکی و اجتماعی و اقتصادی در چهار سطح:
a. معیار ها مثل “حفاظت از تنوع بیولوژیکی”
i. عناصر مثل “تنوع ژنتیکی”
1. شاخص ها
a. مقیاس ها
2- معیار حفاظت از تنوع بیولوژیکی:
a. تنوع اکوسیستم
i. شاخص ساختار و ترکیب جنگل
1. مقیاس ها:
a. سطح کلاسهای سنی و واحد های جنگلی
b. درصد کلاسهای سنی و واحد های جنگلی
ii. شاخص جنگلهای حمایتی:
1. مقیاس ها:
a. سطح کلاسهای سنی و واحد های جنگلی در مناطق حمایت شده
b.
(ادامه دارد: تکمیلی فاز 2 و فاز 3 در فرصت دیگر )
* عضو شورایعالی جنگل، مرتع و آبخیزداری
منبع: زیست بوم
مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:

Read More →

فوک خزر در آستانه انقراض روسی- گفتگوی اینجانب با قانون

 

جمعیت تنها پستاندار دریای خزر در ۱۰ سال اخیر از ۳ میلیون به حدود ۷۰ هزار رسیده است. فوک خزری که کاهش شدید جمعیت و تخریب زیستگاهش باعث شده بسیاری از مردم ایران حتی از وجود این جانور دوست‌داشتنی و ارزشمند در سواحل کشور خبر نداشته باشند، در معرض خطر است. داوود میرشکار، مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است که همین آمار حدود ۱۰۰هزارتایی هم مربوط به سال‌های گذشته بوده و این رقم اکنون بسیار کم شده است. با این وجود به گفته فعالان محیط زیست روسیه کاهش جمعیت این گونه را قبول ندارد و مردم روس حتی اجازه شکار آن را هم دریافت می‌کنند.
آن گونه که حر منصوری، دیده‌بان طبیعت میانکاله، به خبرنگار قانون توضیح می‌دهد فوک خزری یا کاسپین سیل بزرگ‌ترین و عملا تنها پستاندار دریای خزر است که طی ۱۰ سال گذشته جمعیتش از ۳ میلیون به ۷۰ هزار رسیده است. او تاکید می‌کند که البته امار دقیقی هم نداریم اما فدراسیون روسیه همین آمار ابتدایی و نگران‌کننده را هم قبول نمی‌کند و این موضوع باعث شده که اجازه شکار فوک را هم بدهد. در حالی که بخش های شمالی دریای خزر و سواحل روسیه محل زادآوری فوک است و تنها در فصل‌های  محدودی برای این که از منابع غذایی مثل کپور استفاده کند به بخش های جنوبی می‌آید.
به گفته این فعال محیط زیست در ایران بهترین جایی که می‌شود آن‌ها را دید در خلیج گرگان و کانال چپقلی است. البته فوک خزری به طور کلی در نوار جنوبی دریای خزر به صورت پراکنده دیده می‌شود اما جایی که بیشتر می‌توان به صورت ثابت در سه چهارماه از سال آن‌ها را دید پیرامون جزیره آشوراده در جنوب شرقی دریای خزر است.
منصوری با بیان این که فوک خزری در صدر زنجیره غذایی دریای خزر است و بنابراین نسبت به همه اتفاق‌هایی که در دریای خزر می‌افتد آسیب پذیر است می گوید: «اولا که تمام ذخیره‌های گیاهی و جانوری و به طور کلی آبزیانی که در دریای خزر زندگی می‌کنند تحت تاثیر کانال‌های زهکشی و مواد شیمیایی که وارد دریای خزر می‌شود قرار می‌گیرند. هرکدام از این‌ها که مواد شیمیایی را تغذیه کنند نهایتا غذای فوک خزری می‌شوند. مثلا فرض بفرمایید که گوشتخواری هست که از ماهی‌های مختلف علفخوار استفاده می‌کند. این ماهی‌های علفخوار طی چندین سال گیاهان دریای خزر که آلوده به مواد شیمیایی است را خورده‌اند و حالا آن گوشتخوار همه این مواد شیمیایی در بدنش جمع می‌شود. نهایتا همه این اکوسیستم غذای فوک خزری می‌شود چون در صدر زنجیره قرار دارد و به همین دلیل آسیب‌پذیرتر از همه است.»
مدیرکل دفتر زیست بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست آلودگی‌های میکروبی ناشی از پساب‌های صنعتی، فاضلاب‌های خانگی، سموم کشاورزی، تخریب سواحل، آلودگی‌های نفتی ناشی از فعالیت‌های کشورهای شمال دریای خزر را از جمله خطرات ناشی از فعالیت‌های انسانی می‌داند که همه گونه‌های این دریا از جمله فوک خزری را در معرض خطر جدی قرار داده است.
میرشکار کمبود سکونتگاه امن برای فوک خزری را یکی از مسائل مهم می‌داند و می گوید: «برای استراحت فوک خزری سواحل امن و کم‌تردد مناسب است و از آنجا که ساخت سازه‌ها و به تبع آن تردد در سواحل افزایش یافته، مکان امن برای این گونه از بین رفته است و در حال حاضر سواحلی با این ویژگی بسیار کم یافت می‌شوند؛ منطقه میانکاله استان گلستان به علت تردد محدودتر و شرایط امن‌تر تا حدی برای استراحت این گونه
 مناسب است.»
با این حال دیده‌بان طبیعت میانکاله با بیان این که مهم‌ترین تهدیدها در دریای خزر شکار غیرمجاز در فدراسیون روسیه است می‌گوید در مزرعه‌های پرورش روباه هم در همان روسیه از فوک خزری برای تغذیه روباه استفاده می‌شود و این جانور زیبا را برای پوستش هم شکار می‌کنند.
به گفته او، بحث دیگر که در جنوب دریای خزر و به ویژه در ایران بیشتر مطرح است تورهای صیادی رها شده و یا در حال بهره برداری است که باعث خفگی و مشکلات دیگر و نهایتا تلف شدن فوک‌ها می‌شود.
منصوری با بیان این که در سال‌های اخیر برنامه‌های اطلاع‌رسانی و آموزشی ما تاثیر مثبتی داشته است، می‌گوید: «جنوب دریای خزر از ۱۵ مهر تا ۱۵ فروردین‌ماه برخی شرکت‌های تعاونی به صورت مجاز اجازه صید در دریای خزر را دارند که امسال ۱۵ روز هم تمدید شد. ماهیگیرها فوک‌ها را رقیب خودشان می‌دانند چون از کپور ارتزاق می‌کند و به همین دلیل در گذشته آن‌ها را با چماق می‌زدند و می‌کشتند. اما انجمن بین‌المللی پستانداران دریایی  در ایران با همکاری آقای دکتر امیر صیاد شیرازی یک نمایندگی ایجاد کرد که با همکاری محیط زیست و آموزش و پروژه‌های نمادین که خود ما هم بخشی از آن بودیم درباره فوک خزری در روستاها، شهرهای بزرگ و دانشگاه‌های منطقه اطلاع‌رسانی کردیم.»
منصوری ادامه می‌دهد: «همه رودخانه‌ها در حوزه آبخیز خزر از البرز سرچشمه می‌گیرند و بعد از گذشتن از جنگل‌ها و روستاها و شهرهای مختلف و ورود پساب‌های صنعتی و خانگی و حتی کانال‌های زهکش وارد دریای خزر می‌شوند. زهکش‌ها الان خیلی مسئله بزرگی به وجود آورده‌اند و تمام سموم و کودهای شیمیایی که در شالیزار وجود دارد از طریق این کانال‌ها وارد رودخانه‌ها می‌شوند و نهایتا دریای خزر می‌شود. رودخانه‌هایی که تعدادشان کم نیست و تا الان زندگی را به دریای خزر هدیه می‌دادند الان جان اکوسیستم این دریا را می‌گیرند.» 
به گفته او بحث آلودگی هسته‌ای در دریای خزر هم مطرح است که هرچند این مسئله در شمال دریای خزر حاد است اما حتی در جنوب این دریا هم میزانی از آلودگی رادیواکتیو وجود دارد.
این فعال محیط زیست ورود گونه‌های غیربومی را مسئله بعدی می‌داند: «با باز شدن ولگا به آب‌های آزاد گونه‌های غیربومی وارد دریای خزر شدند که غذای گونه‌های بومی مثل کیلکا را از بین بردند. کیلکا یکی از غذاهای اصلی فوک خزری بوده که به واسطه ماهی غیربومی شانه‌دار نسلش از بین رفت و ازاین زاویه فوک خزری آسیب بسیار جدی دید. به طور کلی چرخه طبیعی با ورود گونه مهاجم یا غیربومی دچار تهدید می‌شود و اکوسیستم آسیب می‌بیند.»
از سوی دیگر ۸۵ درصد از آب شیرین دریای خزر توسط ولگا تامین می‌شود که با توسعه کشاورزی در مسیر ولگا میزان زیادی از آب شیرین ورودی به دریای خزر کاهش پیدا کرده است. این مسئله تراز سطحی دریای خزر را بیش از استاندارد کاهش داده است و آب دریای خزر در حال پسروی است. از سوی دیگر از نظر کیفی هم بر آب دریا تاثیر گذاشته و شوری آب و دیگر شاخص‌های آب تغییر کرده که اکوسیستم را به خطر می‌اندازد.
مسئله دیگر فعالیت‌های نفتی در دریای خزر است که توسط برخی کشورها صورت می‌گیرد. بررسی لکه‌های نفتی توسط یک تیم دانشگاهی نشان می‌دهد که لکه‌ها تحت فعالیت کدام سکوی نفتی در دریای خزر منتشر شده است. تا کنون چند کشور از جمله ایران از این موضوع مبرا شده‌اند اما یکی از کشورها متهم اصلی است. منصوری ترجیح می‌دهد فعلا نام این کشور منتشر نشود تا پیش از انتشار رسمی پژوهش دانشگاهی به کسی اتهامی وارد نشود. اما موضوع مهم این است که اگر به این لکه‌ها توجه نشود وبیش از این منتشر شوند سهم جدی در آلودگی و تخریب زیستگاه فوک خزری خواهند داشت. 
آن گونه که حر منصوری می‌گوید مردادماه امسال قرار بود ۲ نفر از سازمان‌های غیردولتی ایران برای نشست سالانه کنوانسیون زیست محیطی دریای خزر بروند. او به «قانون» می‌گوید: «از یک ماه قبل با آموزش سازمان محیط زیست مکاتبه داشتیم. آقای درویش موافقت کردند که در مورد تهدیدهای گوناگون دریای خزر یک کارگاه یک روزه برگزار کنیم و در آن مشکلات را اولویت‌بندی کنیم و یک بیانیه مشترک از شمال ایران توسط آن دو نماینده بفرستیم. نمی‌دانم به چه دلیل وقتی نامه برای خانم فرشچی معاونت دریایی رفت با این که از طرف خانم مظاهری و آقای درویش هم پیشنهاد داده شده و تاکید شده بود این کارگاه برگزار نشد و سازمان محیط زیست به شکل عجیبی دو نماینده که اصلا مورد تایید ما نبودند را فرستاد.»
او درباره این که تغییر نفرات چه مشکلی ایجاد کرد، توضیح می‌دهد: «قرار بود دکتر امیرصیاد شیرازی بروند که تبحر خیلی زیادی داشتند. آن بیانیه هم می‌توانست خیلی به ما کمک کند. چرا که ما اگر حتی صید مجازمان که ۶ ماه در سال رخ می‌دهد را هم متوقف کنیم نهایتا یک پنجم مسئله در دریای خزر است. یعنی ما فقط سهم خودمان در این موضوع را کاهش داده‌ایم. اگر این بیانیه در کنوانسیون مصوب می‌شد می‌توانستیم فشار بیاوریم که هر ۵ کشور در این زمینه اقدام کنند.»

http://yon.ir/4YDn


Read More →

تسلیت بزرگان فوتبال؛ به مناسبت درگذشت “پویان امیری”

بزرگان فوتبال ایران و سرمربیان شاغل در فوتبال ایران؛ طی پیامی، درگذشت “پویان امیری”؛ خبرنگار ورزشی روزنامه شرق را تسلیت گفتند.

 

به گزارش گروه کوه نوردی کلکچال به نقل از “خبرگزاری ورزش سه”، کادرفنی تیم ملی، علی دایی، یحیی گل محمدی، برانکو ایوانکوویچ، پرویز مظلومی، رسول خطیبی، امیر قلعه نویی، علیرضا مرزبان، حسین فرکی، حمید استیلی، فراز کمالوند، فرهاد کاظمی و جمعی دیگر از بزرگان و سرمربیان فوتبال ایران با ارسال پیام هایی درگذشت پویان امیری؛ خبرنگار حوزه ورزش روزنامه شرق را تسلیت گفتند.

 

“زنده یاد پویان امیری”

زنده یاد “پویان امیری” متولد 1363 و دارای یک فرزند یک ساله، شب گذشته به علت بیماری ریوی در بیمارستان کسری درگذشت. گروه کوه نوردی کلکچال مراتب تاسف و تسلیت خود را به مناسبت این رویداد تلخ و ناگهانی؛ اعلام داشته و از درگاه ایزد یکتا، برای این عزیز درگذشته؛ طلب آمرزش و آرامش الهی دارد.

روحش شاد و نام نیک زنده یاد “پویان امیری”؛ همواره جاویدان باد.

با سپاس فراوان – گروه کوه نوردی کلکچالwww.kolakchal.irwww.kolakchal.com

Read More →

چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(6)

طوفان در استان سیستان و بلوچستان 90 نفر را روانه بیمارستان کرد/ طوفان گرد و خاک تا فردا در این استان ادامه دارد

راهبرد كلان8 :

 آموزش و ارتقاء آگاهي و فرهنگ عمومي

اقدامات و راهکارها :

 1. تقويت نگاه زيست­محيطي به مقولۀ بيابانزايي با تکيه بر آموزه هاي ديني و فرهنگي؛
 2. فرهنگ‌سازي عمومي حفاظت از منابع آبی و خاکي کشور در سطح عموم از مدرسه تا جامعه؛
 3.  گسترش فضاي علمي از طريق ایجاد كرسي­هاي آزادانديشي، کانونهاي تفکر و مناظرات علمي مبتني بر جدال احسن و نقدپذيري عالمانه؛
 4. استفاده از ظرفيت رسانه‌ها براي پيشبرد اهداف و طراحي و اجراي مناظرات علمي در رسانه‌هاي عمومي؛
 5. طراحي و بهبود برنامه هاي مناسب آموزشي براي ظرفيت‌سازي و فرهنگ‌سازي مديريت خشكسالي؛
 6. طراحي و توليد برنامه هاي آموزشي چند رسانه اي متناسب با همکاری نهادهای مرتبط با موضوع؛
 7. توسعه هر چه بيشتر آموزش­هاي عمومي از طريق صدا و سيما، آموزش و پرورش و سازمان­هاي غيردولتي؛
 8. توسعه آموزش جوامع محلي و ارتقاء سطح دانش فني و مهارتي بهره­برداران با آموزش‌هاي تخصصي؛
 9. تربيت نيروي انساني متخصص و اثربخش در امر حفاظت خاک و مديريت آبخيز، با ايجاد و توسعه رشته­ حفاظت و مديريت خاک در مراکز آموزشي با استناد به مواد 21[1] و 23[2] قانون افزايش بهره وري کشاورزي؛
 10. بازنگري اساسي و به روز رساني ادواري دروس و سرفصل­ها در رشته­هاي مرتبط با حفاظت خاک و آب؛
 11. ارتقاء سطح كمي و كيفي ترويج يافته­هاي تحقيقاتي با ايجاد سيستم های­علمي و پيشرفته و توسعه فناوري‌هاي نوين و گسترش شبكه­هاي ترويج كشاورزي و منابع طبيعي (خصوصي و دولتي)
 12. تسريع در ايجاد و تعميم الگوهاي موفق و پايگاه هاي ترويجي قابل تعميم مناطق‌ بياباني جهت بهبود انتقال يافته‌هاي پژوهشي و تبادل دانش.


[1] ماده21ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته‌های تحصیلی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و  دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود، ساماندهی نمایند.

[2] ماده23ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشته‌های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می‌نمایند، موظفند از طریق مراجع ذی‌ربط قانونی و با کاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یک ترم درسی، درس عملی کارورزی متناسب با واحدهای کسر شده و حداکثر به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دورة عملی کارورزی توسط این مؤسسات می‌باشد.

 

Read More →

حفر چاه‌های کشاورزی بلای جان تالاب‌ها

     گفته می‌شود از میان ۱۰۰۰ تالاب موجود در کشور بر اساس تعریف کنوانسیون بین‌المللی رامسر، بین ۷۰ تا ۷۵ درصد از آن تالاب‌ها در وضعیت بحرانی هستند یا در معرض خطر قرار دارند! در همین زمینه گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده ام که در شماره ۲۸۲۷ مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ این […]

Read More →

چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(5)

راهبرد كلان6 :

ارتقاء ظرفيتهاي سازگاري و کاهش اثرات  ريزگرد

اقدامات و راهکارها :

 1. بهبود شرايط معيشتي جوامع متاثر ازبيابانزايي ، تخريب سرزمين و خشکسالي
 2. تنوع بخشي به فعاليتهاي اقتصادي به منظور کاهش وابستگي به سرزمين
 3. بکارگيري ظرفيتها،  قابليتها و پتانسلهاي مناطق خشک و نيمه خشک با تاکيد بر بهره برداري پايدار
 4. ارزيابي اثرات زيست­محيطي ناشي از عمليات عمراني نظير راه­سازي و معدن­کاوي
 5. شناسايي و معرفي گونه­هاي مناسب براي توسعه کشت گياهان دائمي يا احداث جنگل و باغ در اراضي پرشيب
 6. طراحي و ارائه استانداردهاي توسعه شبکه‌هاي بادشکن‌هاي طبيعي و مصنوعي در مناطق بیابانی و بادخيز
 7. توسعه تجهيزات و روشهاي حفاظتي آب و خاک و سازگار در اراضي کشاورزي و منابع طبيعي
 8. تدوين برنامه جامع زيست­محيطي کشور در فرايند بهره برداري از منابع طبيعي و  معادن
 9. تجهيز مراکز بهداشتي درماني و اورژانس

 راهبرد كلان7:

هدفمند كردن اعتبارات و بسيج منابع مالي طرح ها و پروژه ها     

اقدامات و راهکارها :

 1. افزايش سهم منابع و انگيزه هاي مالي، ابتکاري از بخش خصوصي، تجارت و دريافت خسارت، ماليات و عوارض و…از طريق پيشنهاد قوانين و دستورالعملهاي مرتبط
 2. جذب تسهيلات و سرمايه گذاري در طرح هاي جامع مقابله با بيابانزايي از سوي سازمانهاي بين المللي همچون GEF  و اتحاديه اروپا از طريق تهيه و تدوين طرحها
 3. تقويت نظامهاي مالياتي و پرداخت خسارت
 4. ایجاد و تقویت نظام پرداخت خدمات زيست­محيطي                 

                                        ……….ادامه دارد…….

Read More →

سیل‌های مکرر، تهدید ۱۰سال آینده

     به بهانه سیل ماه گذشته در تهران بزرگ، نگارنده به همراه آقایان سید اویس ترابی هیدرولوژیست و احمد حکیمی‌پور عضور شورای شهر تهران در گفتگویی مشترک با روزنامه آرمان شرکت کرده است که شرح آن در زیر بازانتشار می‌شود: روزنامه آرمان: ‌تاکنون گمان می‌شد مهم‌ترین حادثه طبیعی که تهران را تهدید می‌کند زلزله است […]

Read More →

تنها جزیره ایرانی خزر زیر سایه سفر معاون اول ریاست‌جمهوری

گفتگوی حر منصوری با روزنامه شهروند در مورد بازدید  جهانگیری  و ابتکار معاونان رئیس جمهور از جزیره آشوراده .

تنها جزیره ایرانی خزر زیر سایه سفر معاون اول ریاست‌جمهوری
جهانگیری شرایط گردشگری  و زیست محیطی آشوراده را بررسی کرد
شهروند| حواشی بار دیگر خود را به آسمان آشوراده رساند. پس از ماه‌ها سکوت و بی‌خبری درباره خوابی که برای تنها جزیره ایرانی دریای خزر دیده شده بود، یک سفر، بار دیگر حواشی را به این جزیره بازگرداند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، برای افتتاح ٢٠پروژه عمرانی، خدماتی و اقتصادی راهی گلستان شده بود که در سفر یک روزه خود، از آشوراده هم بازدید کرد. بازدیدی که با حضور معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست همراه شد و همین همراهی کافی بود تا حواشی احتمال تبدیل شدن آشوراده به مرکز گردشگری را با این سفر همراه کند.  پیش از انجام این سفر، خبرهایی از قول استاندار گلستان مبنی بر کلنگ‌زنی پروژه عمرانی آشوراده توسط معاون اول رئیس‌جمهوری شنیده شده بود و این سفر و همراهی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، باعث شد بار دیگر دوستداران محیط‌زیست و مخالفان تبدیل شدن آشوراده به مرکز گردشگری، از آینده‌ای که پس از حضور گردشگران در این جزیره، انتظار آشوراده را می‌کشید، ابراز نگرانی کرده و نسبت به این اقدام هشدار دهند.
گفته می‌شود، در این بازدید، معاون اول رئیس جمهوری از مرکز پرورش ماهیان خاویاری بازدید کرده و از ظرفیت‌های پرورش آبزیان در این منطقه مطلع شده است اما ایسنا در گزارشی کوتاه از همراهی روسای سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی در این بازدید خبر داد و نوشت: «معاون اول رئیس‌جمهوری در این بازدید با توضیحات رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در جریان شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی این جزیره قرار گرفت و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گزارشی از جاذبه‌های منحصربه‌فرد گردشگری در جزیره آشوراده ارایه داد و به تشریح جزییات طرح گردشگری در این منطقه پرداخت.»
همراهی روسای دو سازمانی که چند ماه پیش توافقنامه تبدیل آشوراده به مرکز گردشگری را امضا کرده بودند، حجت را برای دوستداران محیط‌زیست و مخالفان تبدیل آشوراده به مرکز گردشگری تکمیل کرد. آنها صراحتا معتقد بودند که حضور معاون اول در جزیره، به معنای اصرار دولت بر تغییر کاربری جزیره و تبدیل آن به مرکز گردشگری است.
این درحالی است که هفتم دی ماه‌ سال گذشته، سازمان حفاظت محیط‌زیست در نامه‌ای به سازمان میراث فرهنگی خواستار توقف طرح گردشگری در جزیره شده بود. در همان روزها، محمد مجابی معاون حقوقی و پارلمانی سازمان محیط زیست، درباره این نامه گفته بود:  «در تاریخ ٧ دی ماه طی نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کتبا اعلام شد که با توجه به این‌که مقدمات هنوز فراهم نشده است تا زمان فراهم شدن مقدمات قانونی باید این طرح متوقف شود و به تأخیر بیفتد تا این‌که مسائل حقوقی به‌طور کامل رعایت شود.»
این نامه و توضیحات معاونان سازمان، چندان دوستداران محیط‌زیست را آرام نکرد و بسیاری از آنها منتظر بودند تا در آرامشی که برقرار شده خبری درباره طی شدن مراحل تبدیل آشوراده به مرکز گردشگری شنیده شود تا این‌که سفر معاون اول ریاست‌جمهوری به تنها جزیره ایرانی خلیج فارس، بار دیگر راوی حواشی بسیاری شد. سفری که تنها دو خبرنگار را همراه خود می‌دید و خبرهای چندانی از آن به بیرون درز نکرده است.  در این میان، حر منصوری عبدالملکی مدیر دیده‌بان میانکاله و فعال محیط زیستی درباره این سفر و احتمالاتی که نگرانی‌های بسیاری را با خود همراه کرده به «شهروند» می‌گوید: «به نظر می‌رسد این بازدید یک بازدید حفاظت‌شده است و شاید قرار بوده در این سفر ابعاد بیشتری از طرح تبدیل جزیره به مرکز گردشگری روشن شود.»
او ادامه می‌دهد: «فکر نمی‌کنم در این سفر صحبتی از افتتاح بوده باشد، زیرا این افتتاح و این طرح، از نظر فنی مشکلات بسیاری دارد که اگر عملی به آن نگاه شود، امکان‌پذیر نیست. جزیره امکان تبدیل شدن به مرکز گردشگری انبوه را ندارد. مگر این‌که قرار باشد جزیره به سایتر تخصصی حیات وحش یا اکوتوریسم تبدیل شود.»  منصوری به نقل از منابع مطلعی که در این سفر حضور داشتند می‌گوید: «معاون اول و تیم همراهش از سمت کانال خوزینی یعنی از جنوب غربی جزیره وارد آشوراده شده و مسافت ساحل جنوبی را طی کرده‌اند و سمت رستوران رفته‌اند. در تمام این مسیر رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در توضیحات خود درباره جزیره تأکید کرده است که هیچ‌گونه ساخت و سازی در منطقه ممکن نیست.»
او با اشاره به این‌که در این فصل سال، جزیره بسیار گرم است، یادآوری می‌کند که «این بازدید می‌تواند نتایج خوبی داشته باشد و منجر شود که هر نوع ساخت‌وساز به منظور اجرایی کردن طرح گردشگری انبوه  منتفی شود.»
مدیر دیده‌بان میانکاله بار دیگر به کاستی‌هایی که جزیره با آن روبه‌روست، می‌گوید: «جزیره آب شهری ندارد. بیمارستان، پلیس و… ندارد. در روزهایی که هوا طوفانی است دسترسی به جزیره قطع می‌شود و اگر در این شرایط مشکل اورژانسی به وجود بیاید، مثلا آتش‌سوزی شود یا فردی نیاز به خدمات بیمارستانی داشته باشد، امکان تردد وجود ندارد و عملا دسترسی به جزیره غیرممکن است.»
هر چند، منصوری معتقد است که این سفر برای تبدیل جزیره به مرکز گردشگری دستاوردی ندارد و این طرح با این بازدید و صحبت‌های ابتکار منتفی خواهد شد، اما دیروز نگرانی از تصمیمی که در این سفر برای آینده جزیره گرفته می‌شود در میان دوستداران محیط‌زیست موج می‌زد. مدیر دیده‌بان میانکاله در پاسخ به این نگرانی‌ها هم می‌گوید: «باید صبور بود و به گزارش‌های مستند بعد از سفر توجه کرد. باید به مستندات واکنش نشان داد، نه شایعات. زیرا واکنش‌هایی که به شایعات نشان داده می‌شود، اثر واکنش‌ها را از بین خواهد برد.»

روزنامه شهروند yon.ir/ubhl

Read More →

بازدید جهانگیری و ابتکار از آشوراده

درود

در بازدید امروزدکتر ابتکار بهمراه جهانگیری از آشوراده که از جنوب غربی جزیره شروع و تا جنوب شرقی یعنی قسمت رستوران ادامه یافت خوشبختانه تمامی اصرار رئیس سازمان محیط زیست پرهیز از هر گونه دست اندازی و ساخت و ساز در جزیره آشورده بوده و فضای کلی بازدید که در دمای غیر قابل تحمل جزیره اتفاق افتاد گفته میشود بسمت انصراف کامل از هر گونه برنامه ریزی برای گردشگری انبوه بوده و است .
در ضمن هیچ کلنگ زنی،افتتاحی در مورد گردشگری آشوراده صورت نگرفت

پینوشت :
با توجه به شناخت عمیق و اشرافی که روی جزیره آشوراده چه از نظر واقعیتهای زیست محیطی و قابلیتهای اکوتوریستی و نهایتا شکنندگی این زیستگاه دارم جزیره را یک سایت کاملا تخصصی برای پرنده نگری با رعایت محدودیت بازدید، بدون هیچ ساخت و ساز البته ضرورت نقش بیش از 70% مردم بومی میدانم .و این اطمینان را میدهم در صورت هر نوع سوء برنامه ریزی از طرف دولت یا سازمان محیط زیست در نوک پیکان جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از این زیستگاه خواهم بود . من موافق بهره برداری خردمندانه با تعریف مشخص و قابل اندازه گیری با توسعه نرم افزاری هستم .

حر منصوری عبدالملکی 
دیده بان میانکاله

عکاس حر منصوری 
این تصویر مربوط به سفر گذشته معصومه ابتکار به میانکاله است

Read More →

قدردانی دست‌اندرکاران دولتی و غیردولتی حوزه محیط زیست چهارمحال و بختیاری از ابتکار

     دیار چهارمحال و بختیاری در ششمین روز از مردادماه ۱۳۹۴ میزبان معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور بود تا در سفری یک‌روزه با حال و روز محیط زیست بام ایران بیشتر آشنا شود. شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در اقدامی قابل تحسین به […]

Read More →

Page 1 of 212