گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

معرفی کتاب: مبانی طراحی مجموعه های زباله سوزی شهری

معرفی کتاب: مبانی طراحی مجموعه های زباله سوزی شهری

  عنوان کتاب: مبانی طراحی مجموعه های زباله سوزی پسماندها مولفین: محمدرضا صبور، مهدی قنبرزاده لک ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرطوسی چاپ اول، 1390 تولید مواد زائد در انواع مختلف و با درجات خطرآفرینی متفاوت بر زندگی انسان و محیط زیست، محصول بالارفتن استانداردهای زندگی است. مدیریت پسماند با توجه به قانون مدیریت پسماند مصوب […]

Read More →