گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

حذف یارانه سوخت،تعیین مالیات بر کربن

رئیس بانک جهانی حذف یارانه از سوخت‌های فسیلی و تعیین مالیات بر کربن را راه‌حل مقابله با گرمای زمین دانست.«جیم یانگ کیم»، رئیس بانک جهانی معتقد است که حذف یارانه‌ از سوخت‌های فسیلی و تعیین مالیات برای مصرف کربن، راهکار موثر برای مقابله با گرم شدن جهان و جبران پیامدهای سوء آن است. وی در […]

Read More →

تحلیل تبعات اجرای بند ن تبصره 3 قانون بودجه سال 1394

آثار اجرایی  بند ن تبصره 3  قانون بودجه سال 1394 به هیچ وجهی نمی تواند با مدیریت آبخیزداری و کنترل سیل مثبت تلقی شود. دقیقاً می توان گفت توان و ظرفیت زمین در جذب ریزش های جوی محدود است و در جذب حداکثری ریزش جوی نیز بدون تردید می توان درتوانمندی پوشش سبز جنگلی صحه […]

Read More →