گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

روز طبیعت . همکاری در حفاظت از جنگل با شعار همدلی و همزبانی دولت و ملت

برحسب آخرین ارزیابی کمی کیفی جنگل های شمال، تعداد 295647000 اصله درخت در جنگل های شمال رویش دارند. در وضعیتی که بعضی از افراد بواسطه بعضی حساسیت ها  می گویند، جنگل های شمال در فرایند تخریب شدید و زمینخواری قراردارد. نتیجه ارزیابی های داخلی و خارجی نشان می دهد روند کاهش کمی جنگل از دهه […]

Read More →